arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

WASP AI program: Doktorand i Robotik och artificiell intelligens

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 juli

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Forskningsämnet Robotik och Artificiell intelligens vid Institutionen för system- och rymdteknik söker en doktorand som vill vara med och bidra till vår växande verksamhet. Du kommer att vara en del av det nationella forskarprogrammet WASP.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, (WASP), är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri. Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för svensk industri. Läs mer: https://wasp-sweden.org/.

Ämnesbeskrivning

Robotik och artificiell intelligens syftar till att utveckla nya robotsystem som karaktäriseras av avancerad autonomi för att förbättra robotarnas förmåga att interagera med omgivningen och människorna under utförandet av specifika uppgifter.

Projektbeskrivning

Doktorandtjänsten är kopplad till WARA om allmän säkerhet och fokus ligger på autonom systemnivå för hypermodala robotsystem. Således uppvisar denna doktorandtjänst de äldre robotplattformsberoende och fragmenterade autonomiramverken och återupprättar en helt ny autonomiplaneringsstack för robotmobilitetssystem som kan fungera i enhetliga eller delade konfigurationer, med sikte på motståndskraftig autonomi på hög nivå, beslutsfattande och delsystemskoordinering av robotplattformar med hypermodalitet. 

Mer specifikt kommer tjänsten att innebära tät forskningsverksamhet inom området design, experiment och teoretisk reglering inom följande forskningsområden: 
 • Delad samarbetsvision för robotik
 • Delad kollaborativ kartläggning och utforskning
 • Delad samtidig lokalisering, vägplanering och utforskning
 • Delad kollaborativ gränsutforskning
 • Robotförening från mark och luft
 • Förstärkningsinlärning för delad utplacering av flygteam i samarbete
 • Sparsam AI för uppdragsplanerare för team av hybridrobotar
 • Djupinlärning för lokalisering
 • ML-baserat multisensorfusionsramverk
 • Överföringslärande för team av hybridrobotar
 • Omkonfigurerbar nätverkskonfiguration med team av flygrobotar

Arbetsuppgifter

Som doktorand ägnar du din tid mest åt doktorandstudier och de forskningsprojekt du deltar i. Du förväntas utföra både experimentellt och teoretiskt arbete inom dina forskningsstudier samt kommunicera dina resultat på nationella och internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Större delen av din arbetstid kommer att ägnas åt dina egna forskningsstudier. Dessutom kan du få möjlighet att pröva på lärarrollen eller andra institutionsuppgifter upp till 20% av din arbetstid. Som forskare arbetar du som en neutral del i många sammanhang, vilket ger stor möjlighet att vara delaktig i utmanande utvecklingsprojekt.

Kvalifikationer

Vi söker en mycket motiverad doktorand som vill göra skillnad inom robotik och artificiell intelligens. Kandidater bör ha en magisterexamen i elektro- eller maskinteknik eller datavetenskap eller avslutade kurser som uppgår till minst 240 högskolepoäng inklusive 60 högskolepoäng från avancerad nivå inom området datavetenskap; alternativt visat i huvudsak likvärdiga kunskaper. Vidare bör kandidater ha utmärkta studieresultat, mycket god programmeringsförmåga och hög färdighet i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se, studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet.

Din arbetsplats

Forskarskolan inom WASP har som mål att förse framtidens forskare med nödvändig kunskap för att kunna analysera, utveckla och bidra aktivt till den tvärvetenskapliga utvecklingen av artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och gästföreläsare stöder forskarskolan aktivt bildandet av ett starkt multidisciplinärt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och industri. Forskarskolan erbjuder därmed en unik möjlighet för de studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med industriell relevans. Mer information: https://wasp-sweden.org/graduate-school.

Anställningen

Anställning som doktorand är tidsbegränsad på heltid under 4 år. Anställningen kan bli förlängd upp till max 5 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid.

Tjänstgöringsort Luleå. Startdatum: Oktober 2023.

Information

För ytterligare information är du välkommen att kontakta professor tillika ämnesföreträdare George Nikolakopoulos, 0920-49 1298, geonik@ltu.se.

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se eller OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se.

För fullständig annons se här, Lediga jobb - Luleå tekniska universitet, LTU. 

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 30 september 2023
Referensnummer: 2920-2023

Lön

Lön enligt doktorandtrappan

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat