arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Cecilia: "För mig är det viktigt att göra skillnad för omvärlden, klimatet och miljön."

Som GIS-specialist på Länsstyrelsen jobbar Cecilia Axelsson i gränslandet mellan miljöfrågor och it. Det är hennes första fasta jobb efter studietiden och en av de saker hon uppskattar mest är variationen. Under en och samma dag får hon vara både pedagog, projektledare och analytiker.

Berätta kort vad du jobbar med?
– Jag jobbar som GIS-specialist vilket innebär att jag sammanställer, analyserar och presenterar information om vår omvärld grafiskt. Enkelt uttryckt fungerar jag ungefär som en internkonsult gentemot mina handläggarkollegor och jag hjälper dem att ta fram underlag för beslut och föreslår lösningar som underlättar deras arbete. Det kan exempelvis vara en analys över vattnets rinnvägar genom en våtmark, att sätta upp en kart-app över ett område där ett fältarbete ska göras eller att producera kartor med information till en rapport. Jag jobbar också nationellt och har ansvar för alla 21 länsstyrelsers metadatakatalog för GIS-data vilket inkluderar stöd, förvaltning och utveckling av applikationen. 

Vad har du för utbildning och vad har du gjort tidigare?
– Jag har en kandidatexamen inom naturgeografi och ekosystemvetenskap. Jag har också en master inom hav och samhälle. Mitt jobb på Länsstyrelsen i Västra Götaland är mitt första fasta jobb efter utbildningen, men under studietiden jobbade jag både som projektkoordinator och GIS-lärare på universitetet samt som projektassistent i konsultbranschen.

Vad lockade dig till ditt nuvarande jobb?
– För mig är det viktigt att få vara med och göra skillnad för omvärlden, klimatet och miljön. Dessutom har jag alltid drivits av att jobba med något som känns meningsfullt och som bidrar till miljön. Samtidigt vill jag jobba analytiskt, pedagogiskt och varierande. När jag såg jobbet på Länsstyrelsen tyckte jag att kombinationen av att få använda GIS inom havs-och vattenfrågor var som klippt och skuren för mig, det var exakt vad jag hade studerat och jag var bara tvungen att söka!

Vad uppskattar du mest med ditt jobb?
– Jag gillar variationen i mitt jobb. Under samma dag får jag vara både pedagog, projektledare och analytiker. Det är också roligt att jobba i gränslandet till it samtidigt som jag jobbar med vatten- och miljöfrågor som är mitt stora intresse. Dessutom finns det möjlighet att utvecklas på olika sätt. Att jobba självständigt samtidigt som jag är en del av ett team är också viktigt för mig.

Vad betyder det för dig att ditt jobb är statligt?

– För mig är det ett sätt att vara delaktig i samhället och på så sätt göra skillnad varje dag – att vara en viktig pusselbit i det stora hela. Länsstyrelsen är också en stor arbetsplats med mångfald och jag har många otroligt duktiga kollegor i olika åldrar. Vi har ett gott klimat där alla hälsar på varandra och ställer upp när det behövs.