arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

"Efter att ha jobbat privat ett antal år var jag nyfiken på offentlig sektor"

I sin roll som miljösamordnare och kravställare i miljöfrågor vid Försvarets materielverk kopplar Robert Westlund ihop miljö och hållbarhetsfrågor med ytbehandlings- och materialteknik.

Berätta kort om vad du gör på jobbet!

– Jag arbetar som miljösamordnare och kravföreträdare i miljöfrågor på Försvarets materielverk (FMV). Som kravföreträdare bevakar jag vilka externa regler, författningar, standarder och krav inom miljöområdet som påverkar FMV:s verksamhet. I miljösamordnarrollen ingår att ge stöd i miljöfrågor internt inom organisationen samt att utveckla arbetsmetoder för att säkerställa att miljöhänsyn tas i de projekt som FMV bedriver.

– Förutom mina arbetsuppgifter inom miljöområdet arbetar jag till stor del med ytbehandlingsfrågor och polymera material inom FMV. Exempelvis driver jag flera utredningsprojekt relaterat till korrosionsproblematik och optimering av färgsystem på specifika försvarsmateriel. Målsättningen är att kunna öka tillgängligheten på försvarsmaterielen och samtidigt kunna sänka underhållskostnaderna genom väl anpassade reparationsmetoder.

Vad har du gjort tidigare?

– Jag har en bakgrund som civilingenjör i kemiteknik. Därefter följde doktorandstudier inom polymera material och ytbehandlingsteknik på KTH. Efter doktorsexamen arbetade jag som affärsutvecklingschef för ett litet privat bolag som utvecklar nanosfärer för biomedicinska applikationer och även bedriver uppdragsforskning åt andra företag. Efter några år med forskning och utveckling kände jag att det var dags att gå vidare så jag sökte mig till avfalls- och återvinningsbranschen där jag fick anställning som sektionschef för behandling av flytande avfall, kemiskt avfall och farligt avfall.

Vad lockade dig att söka ditt nuvarande jobb?

– Tjänsten som Miljösamordnare på FMV fångade min uppmärksamhet eftersom den kopplade ihop två av de ämnesområden som jag är mycket intresserad av och har erfarenhet från sen tidigare; dels miljö och hållbarhetsfrågor, dels ytbehandlingsteknik och materialteknik. Det kändes som om tjänsten på FMV skulle passa mig bra och så här i efterhand är jag mycket nöjd med att jag sökte och fick jobbet. Efter att ha jobbat i den privata sektorn under ett antal år var jag även nyfiken på att arbeta i offentlig sektor.

Vad uppskattar du mest med ditt jobb?

– Förutom att jag brinner för mina arbetsuppgifter uppskattar jag att min tjänst innebär en stor andel eget ansvar för de uppdrag som jag har blivit anställd för att omhänderta. Kombinationen av miljörelaterade arbetsuppgifter och ytbehandlingsfrågor innebär att jag får en stor variation i mitt arbete vilket tillåter mig att utvecklas som person. Jag möter ständigt nya utmaningar i min tjänst och upplever att jag, genom mitt arbete, kan bidra till att FMV:s verksamhet går framåt.

Fakta: Försvarets materielverk

Försvarets materielverk, FMV, är en civil myndighet som hjälper till att försvara Sverige genom att leverera försvarslogistik till Försvarsmakten. I samarbete utformar och förser FMV försvaret med försvarsmateriel och tjänster. Målet är effektiv försvarslogistik – när och där den behövs. FMV bedriver verksamhet över hela Sverige och har huvudkontor i Stockholm. Totalt arbetar cirka 3 400 medarbetare på myndigheten.

Hitta lediga jobb på FMV