arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Hanna: "Uppskattar att känna att man är del i ett större sammanhang"

Hanna Norell jobbar som projektledare inom katastrofriskreducering på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med hela världen som arbetsplats.

Berätta kort vad du jobbar med!

– Jag arbetar som projektledare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) på den Operativa avdelningen, Enheten för insatser, med att utveckla och driva internationella insatser främst inom DRR- och resiliensområdet*.

– En viktig del i mitt arbete är att få möjlighet att samarbeta med olika nationella och internationella samarbetsorganisationer och bygga upp partnerskap. Just nu medverkar jag i ett program som fokuserar på förstärkt katastrofriskhantering i västra Balkan i samarbete med ett antal andra civilskyddsmyndigheter i Europa. Jag är också MSB:s representant i ett samarbete i Asien och Oceanien där integrering av jämställdhet och mänskliga rättigheter i katastrofriskhantering står i fokus. Mitt arbete innebär med andra ord en hel del resande.


Vad har du för utbildning och vad har du jobbat med tidigare?

 Jag har en politisk magisterexamen i statsvetenskap från Linköpings universitet och har jobbat med utvecklingsbistånd internationellt inom FN, EU och civila samhället. Jag har även mer specifikt jobbat med demokratiutveckling, jämställdhet och mänskliga rättigheter, bland annat i Bangladesh, men också på FN:s högkvarter i New York. Under ett år var jag sekonderad av Folke Bernadotteakademin för att arbeta i en EU-mission i Georgien som observerar efterlevnaden av fredsavtalet mellan Georgien och Ryssland efter kriget 2008. Min allra första anställning efter min universitetsexamen var hos Migrationsverket. Innan och under mina studier arbetade jag både ideellt med ungdomar i olika organisationer och med äldre och personer med funktionshinder, främst inom kommunal sektor. Dessa erfarenheter värdesätter jag högt.

Vad lockade dig att söka ditt nuvarande jobb?

 När jag arbetade internationellt inom andra sektorer hade jag en tanke på att återvända till en statlig arbetsgivare, som jag uppfattade som trygg, flexibel och där det gavs utrymme för utveckling. För mig var det viktigt att kunna fortsätta arbeta med internationella frågor och samarbeten som jag var intresserad av och där jag kan få användning av min tidigare erfarenhet. MSB har en insatsenhet som till stor del jobbar jobbar internationellt med humanitära och bilaterala biståndsinsatser med andra nationella beredskapsmyndigheter. Arbetet på MSB verkade spännande och det var också avgörande att MSB fanns i Karlstad. Det är viktigt att statliga myndigheter finns även utanför Stockholm.

Vad uppskattar du mest med ditt jobb?

– Att vi ges ett stort ansvar för att utveckla såväl som att leda arbetet, vilket tyder på ett stort förtroende. Jag uppskattar att få arbeta med internationella aktörer och experter i mitt dagliga arbete, att man kan höja blicken och känna att man är en del av ett större sammanhang. Det finns mycket vi i Sverige är bra på och som vi ska dela med oss av, men det finns också saker vi kan lära av andra.

– Jag utvecklas ständigt i mitt jobb, speciellt i internationella samarbeten som kräver mer av mig som person, men också för att det är väldigt varierande. För min del är jag glad över att kunna jobba vidare med jämställdhetsfrågor i nya kontexter. Att jobba i en insatsverksamhet är spännande, eftersom verksamheten är föränderlig beroende på hur omvärlden ser ut. Jag uppskattar mina lösningsorienterade kollegor som inte bara sitter i Sverige, med blandade bakgrunder och vår gemensamma nämnare är intresset för biståndsarbete och internationell erfarenhet.

Vad betyder det för dig att ditt jobb är statligt?

– Att jobba statligt innebär att det är trygga men flexibla arbetsförhållanden med bra förmåner och det finns en tydlighet kring ansvaret för arbetsmiljöfrågor. Det är i mitt fall en stor organisation med varierande verksamhet, vilket ger mig goda utvecklingsmöjligheter. Det finns ramar för arbetet vilket skapar struktur, men samtidigt är de tillräckligt övergripande för att man ska kunna vara med och utveckla verksamheten. Att representera en statlig organisation innebär också möjligheter för kontaktskapande med en rad andra organisationer på nationell eller internationell nivå. Sverige och MSB har ett gott anseende internationellt vilket märks i de dialoger vi har.

Fotnot: DRR står för Disaster Risk Reduction och översätts katastrofriskreducering.

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med många andra – kommuner, landsting, myndigheter och organisationer. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd till de som ansvarar för att hantera krisen. Vi ska också se till att samhället lär sig av det som inträffat. MSB har också viktiga uppgifter inom civilt försvar.

Lediga jobb på MSB