6. Hur går rekryteringsprocessen till i staten?

Svar: När du söker jobb i staten tillämpas LOA, Lagen om offentlig anställning. Det innebär att den myndighet som rekryterar måste utgå från sakliga grunder som förtjänst och skicklighet.

Förtjänst betyder statlig anställningstid, men enligt LOA är det skickligheten som ska väga tyngst när någon anställs i staten. Alla som söker ett statligt jobb har rätt att få en korrekt och saklig bedömning genom att urvalet bygger på de sökandes kompetenser och meriter.

Förtjänst och skicklighet

Förtjänst är den tid som du eventuellt har varit anställd i staten tidigare. Om två sökande är lika skickliga så är det den med längst arbetserfarenhet i staten som erbjuds jobbet.

Skicklighet är detsamma som hur lämplig du som sökande är för den aktuella anställningen. Till lämpligheten räknas bland annat teoretisk och praktisk utbildning och personliga egenskaper som till exempel prestationsförmåga, ledaregenskaper, samarbetsförmåga och relevant yrkeserfarenhet. Denna erfarenhet kan du som sökande ha skaffat dig genom andra offentliga eller privata anställningar eller i en egen verksamhet. 

Exempel på hur en rekrytering kan se ut

Staten har många olika typer av verksamheter och rekryteringsprocesserna kan därför se olika ut. Vanliga steg är utlysning av en anställning och en bedömning av alla ansökningar utifrån skicklighet i förhållande till uppställda krav på utbildning och erfarenhet.

Efter ett urval av de mest lämpliga kandidaterna sker vanligtvis en eller flera intervjuer. Då bedöms även skickligheten utifrån uppställda krav på personliga egenskaper. I ett senare skede av en anställningsprocess förekommer ofta referenstagning. Det kan också bli aktuellt med personliga tester.

Säkerhetsklassade anställningar

Vissa befattningar i staten är säkerhetsklassade vilket ställer krav på svenskt medborgarskap. Det innebär också att den sökande måste göra en säkerhetsprövning. 

Inledningsvis görs en säkerhetsprövning som innebär att arbetsgivaren gör en bakgrundskontroll av den sökande och tittar på familjeförhållanden, skulder och tillgångar. Efter intervju på myndigheten gör Säkerhetspolisen en kontroll för att se om den sökande förekommer i deras register. 

Säkerhetsprövning görs därefter kontinuerligt under hela anställningstiden.

Överklagan

Statliga myndigheters beslut om anställningar kan överklagas av den som anser sig vara bättre meriterad för anställningen genom att vända sig till Statens överklagandenämnd.