arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Frågor och svar

Statliga jobb erbjuder många utvecklingsmöjligheter med kvalificerade och ansvarsfulla arbetsuppgifter.

 

Svar:  Att jobba statligt innebär att man är en del av en demokratisk process. Genom att arbeta i en myndighet verkställs det som svenska folket, riksdag och regering har beslutat om. På så sätt är du, som statligt anställd, med och bidrar till samhällsnytta för alla som bor och verkar i Sverige. Ett annat mycket starkt argument är att det finns många roliga och utvecklande jobb i staten. 

Visste du förresten att staten är den sektor på arbetsmarknaden som har störst andel högutbildad personal? Andelen anställda med eftergymnasial utbildning är nästan dubbelt så hög i staten som inom den övriga arbetsmarknaden. Därför är det troligt att du kommer att jobba tillsammans med kompetenta kollegor med tidigare erfarenhet i yrket. 

För den som väljer ett jobb i staten finns goda möjlighet att påverka och utvecklas i jobbet. Du kommer att vara på en arbetsplats som strävar efter en god arbetsmiljö och där du har möjlighet att påverka din karriär utifrån din egen livssituation. 

Svar: Som statsanställd arbetar du i allmänhetens tjänst på uppdrag av medborgarna via Sveriges riksdag och regering. Uppdraget handlar om att skapa samhällsnytta för alla som bor och verkar i Sverige. 

Oavsett om du är forskare, polis, utredare, museianställd, stridspilot, danspedagog, skatteexpert, IT-specialist eller har någon annan statlig anställning finns en gemensam värdegrund för hela den statliga sektorn som utgår ifrån lagar och förordningar.

Den statliga sektorn består av verksamheter med mycket varierande och kvalificerade arbeten. Verksamheten styrs av de offentligrättsliga lagarna som gäller både myndigheter och statliga affärsverk.

Svar: Statliga jobb är mycket varierade och erbjuder en rad olika karriärmöjligheter inom exempelvis  högre utbildning, brottsbekämpning, landets försvar, internationellt arbete, insamling av skattemedel, utveckling av våra trygghetssystem, förmedling av arbeten, infrastruktur, kulturfrågor och många andra arbetsuppgifter. 

Staten är den sektor på arbetsmarknaden som har högst andel akademiker anställda. Det finns en stor eftrfrågan på systemutvecklare och andra yrken kopplade till IT,  det finns även stor efterfrågan på ingenjörer, jurister, ekonomer, naturvetare och samhällsvetare. 

De fem största statliga arbetsgivarna är Polisen, Försvarsmakten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket. 

Svar: Varje år rekryterar de statliga verksamheterna mellan 20 000 och 25 000 nya medarbetare.

Störst efterfrågan finns på systemutvecklare och yrken kopplade till IT, men det finns även stor efterfrågan på ingenjörer, jurister, ekonomer, naturvetare och samhällsvetare. 

Statens verksamhet är bred och behovet av nya medarbetare kan variera beroende på verksamhet och inriktning. Generellt gäller att behovet av högutbildade och kvalificerade medarbetare ökar på lång sikt.

Svar: Jobba statligt har utvecklat en söktjänst där de flesta lediga jobb inom staten över hela landet finns att söka. Om du är speciellt intresserad av att arbeta på en viss myndighet kan du söka efter myndigheten i sökfönstret. Därefter listas alla lediga jobb på just den myndigheten på sidan.

De flesta statliga arbetsgivare har även egna karriärsidor där du kan bevaka lediga platser. Håll också utkik efter när statliga verksamheter medverkar på karriärmässor eller besöker högskolor och universitet. 

Svar: När du söker jobb i staten tillämpas LOA, Lagen om offentlig anställning. Det innebär att den myndighet som rekryterar måste utgå från sakliga grunder som förtjänst och skicklighet.

Förtjänst betyder statlig anställningstid, men enligt LOA är det skickligheten som ska väga tyngst när någon anställs i staten. Alla som söker ett statligt jobb har rätt att få en korrekt och saklig bedömning genom att urvalet bygger på de sökandes kompetenser och meriter.

Förtjänst och skicklighet

Förtjänst är den tid som du eventuellt har varit anställd i staten tidigare. Om två sökande är lika skickliga så är det den med längst arbetserfarenhet i staten som erbjuds jobbet.

Skicklighet är detsamma som hur lämplig du som sökande är för den aktuella anställningen. Till lämpligheten räknas bland annat teoretisk och praktisk utbildning och personliga egenskaper som till exempel prestationsförmåga, ledaregenskaper, samarbetsförmåga och relevant yrkeserfarenhet. Denna erfarenhet kan du som sökande ha skaffat dig genom andra offentliga eller privata anställningar eller i en egen verksamhet. 

Exempel på hur en rekrytering kan se ut

Staten har många olika typer av verksamheter och rekryteringsprocesserna kan därför se olika ut. Vanliga steg är utlysning av en anställning och en bedömning av alla ansökningar utifrån skicklighet i förhållande till uppställda krav på utbildning och erfarenhet.

Efter ett urval av de mest lämpliga kandidaterna sker vanligtvis en eller flera intervjuer. Då bedöms även skickligheten utifrån uppställda krav på personliga egenskaper. I ett senare skede av en anställningsprocess förekommer ofta referenstagning. Det kan också bli aktuellt med personliga tester.

Säkerhetsklassade anställningar

Vissa befattningar i staten är säkerhetsklassade vilket ställer krav på svenskt medborgarskap. Det innebär också att den sökande måste göra en säkerhetsprövning. 

Inledningsvis görs en säkerhetsprövning som innebär att arbetsgivaren gör en bakgrundskontroll av den sökande och tittar på familjeförhållanden, skulder och tillgångar. Efter intervju på myndigheten gör Säkerhetspolisen en kontroll för att se om den sökande förekommer i deras register. 

Säkerhetsprövning görs därefter kontinuerligt under hela anställningstiden.

Överklagan

Statliga myndigheters beslut om anställningar kan överklagas av den som anser sig vara bättre meriterad för anställningen genom att vända sig till Statens överklagandenämnd.