arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Att jobba statligt som ingenjör

Som ingenjör har du stora möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen genom att jobba statligt, till exempel på någon av Sveriges myndigheter.

Det finns stora behov av ingenjörer i statlig verksamhet. Totalt har ungefär 26 000 av de statsanställda en eftergymnasial ingenjörsutbildning.

Vad gör ingenjörer i staten?

Många ingenjörer jobbar på stora myndigheter som till exempel Trafikverket och Försvarets Materielverk. Ett stort antal ingenjörer ägnar sig åt utbildning och forskning på landets högskolor och universitet medan andra arbetar på myndigheter som hanterar handels- och näringslivsfrågor, som till exempel Lantmäteriet eller Patent- och registreringsverket.

Även på arbetsplatser där det kanske inte känns självklart, som statliga museer, hittar du ingenjörer.

Statliga arbetsgivare verkar inom en mängd olika samhällsområden, alltifrån rättsskipning till vård, teknik, kultur, skola, internationella relationer, ekonomi, miljö och mycket mer. Därför finns det stora möjligheter att välja mellan olika inriktningar och kanske kombinera ditt yrke som ingenjör med något specialintresse.

Tips för dig som söker jobb som ingenjör

Ingenjör är ett brett yrke och det kan löna sig att söka mer specifikt på det område du är intresserad av, till exempel bygg eller trafik. Tjänster som projektledare och utredare kan på vissa arbetsplatser vara aktuella för ingenjörer. Det kan också vara bra att söka på just den myndighet du är intresserad av.

Lägg in en bevakning så får du ett mejl när det dyker upp ett nytt jobb inom den kategori du har sökt. Lycka till!

Myndigheter där det jobbar många ingenjörer

 • Trafikverket
 • Kungliga Tekniska Högskolan
 • Chalmers Tekniska Högskola
 • Försvarets Materielverk
 • Lunds universitet
 • Lantmäteriet
 • Polismyndigheten
 • Kriminalvården
 • Arbetsförmedlingen
 • Linköpings universitet
 • Patent- och registeringsverket
 • Strålsäkerhetsmyndigheten

Jobba statligt som lantmätare

Möt Julia som är förrättningslantmätare på Lantmäteriet. Det här är en film från Arbetsförmedlingens Yrkesjakten.

Se filmen i VR-glasögon för bästa effekt!