arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

”Det känns att det jag gör betyder något”

Vem ska få jaga älg? Och hur mycket ersättning ska en lantbrukare få för en uppäten vårsådd? Det är frågor som Jerk Sjöberg, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Jämtlands län hanterar i sitt dagliga arbete.

Berätta kort vad du jobbar med.

– Jag är vilthandläggare på Länsstyrelsen i Jämtlands län med särskilt ansvar för klövviltdjur. Här i Jämtland innebär det främst älg och kronhjort men även rådjur och vildsvin. Ett exempel på mina arbetsuppgifter är att besluta om tillstånd för älgjakt. Jag hanterar också viltskador och då kan det handla om ersättning till bönder vars vårsådd har skadats av till exempel en flock tranor eller en fårägare vars djur har rivits av en varg. Rent konkret sitter jag mest vid skrivbordet men jag är också på många möten med andra myndigheter och intresseorganisationer.

Vad har du för utbildning och vad har du gjort tidigare?

– Jag tog en examen i biologi vid Umeå Universitet 2013 som jag sedan byggde på med en masterutbildning i fisk- och viltförvaltning vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Därefter började jag jobba på Svenska Jägarförbundet med jakt- och viltvårdsfrågor innan jag kom hit till länsstyrelsen i januari 2018.

Vad lockade dig att söka ditt nuvarande jobb?

– Jag har länge haft ett grundintresse för viltförvaltning och när jag jobbade på Svenska Jägarförbundet kände jag att jag istället för att jobba med en fråga vill vara med där de övergripande, regionala besluten fattas. Hanteringen av våra vilda djur ska ju också samspela med resten av samhället och det ingår i länsstyrelsens uppdrag. Sen kände jag personer som jobbar här och gav en positiv bild av arbetsplatsen.

Vad betyder det för dig att ditt jobb är statligt?

– Att jag får vara med och påverka, både i det större sammanhanget men också i enskilda människors liv. Det är inte alltid kul när man måste fatta negativa beslut men det är ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag. Det känns att det jag gör betyder något.

Vad uppskattar du mest med ditt jobb?

– Kollegorna, vi har så otroligt kul i vår grupp. Sen uppskattar jag verkligen variationen i arbetsuppgifter och att jag har så mycket kontakt med människor.

Fakta: Länsstyrelsen i Jämtlands län

Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet. Uppdraget är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna.

Jobba på Länsstyrelsen i Jämtlands län 

Vill du veta mer om hur det är att jobba som naturvetare i staten?