Patent- och registreringsverket - jobba med framtidens teknik och innovationer

Jobba på Patent- och registreringsverket

Patent- och registreringsverket (PRV) är myndigheten för immaterialrätt.  Här hanteras patent, design och varumärkesskydd samt frågor om upphovsrätt. Du får jobba med nya idéer i teknikens och utvecklingens framkant för att stärka tillväxt och konkurrenskraft i Sverige. 

Exempel på yrkeskategorier här är allt ifrån ingenjörer, jurister till IT-arkitekter.  Här finns bra utvecklingsvägar, en positiv företagskultur och  möjlighet att jobba internationellt.

Läs mer om att arbeta på PRV (på PRV:s webbplats)

Läs mer om PRV:s uppdrag (på PRV:s webbplats)

Lär dig mer om hur PRV:s kunder bör hantera sina immateriella tillgångar (film på PRV:s webbplats 1:23 minuter)

Medarbetare på Patent- och registreringsverket berättar

Johan Kjellgren arbetar som patentingenjör på PRV. Han granskar dagligen patent för olika tekniska lösningar. Läs en intervju med Johan där han berättar om sitt arbete.

johan Kjellgren arbetar på Patent - och registreringsverket

Läs hela intervjun med Johan (på Arbetsgivarverkets webbplats under jobba statligt)

Patrik Söderberg arbetar med systemutveckling på Patent- och registreringsverket (PRV). Här får han arbeta väldigt brett och är med i hela processen för att ta fram nya IT system. Läs en intervju med Patrik där han berättar om sitt arbete.

Patrik jobbar på patent och registreringsverket med systemutveckling

Läs hela intervjun med Patrik (på Arbetsgivarverkets webbplats under jobba statligt)

Fakta: Patent- och registreringsverket

  • Patent-och registreringsverket (PRV) är myndigheten för immaterialrätt. 
  • Cirka 350 st anställda.
  • Kontor i Stockholm och Söderhamn. I Stockholm finns verksledningen, patentavdelningen och marknadsavdelningen och i Söderhamn ligger design- och varumärkesavdelningen med enheter för varumärken, design och periodisk skrift.

Läs mer på Patent- och registreringsverkets webbplats

Patent- och registreringsverkets uppdrag

Patent- och registreringsverket (PRV) hjälper företagare och andra i innovationsvärlden att hantera sina immateriella tillgångar på bästa sätt, förbättra sin verksamhet, lönsamhet och tillväxt. PRV är också tillsynsmyndighet enligt lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.