arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Karriär & utveckling

För de flesta är det viktigt att utvecklas i arbetet. Om du väljer en karriär i staten jobbar du för Sveriges långsiktiga utveckling med samhällsnytta i fokus. Staten erbjuder många spännande utvecklingsmöjligheter med kvalificerade och ansvarsfulla arbetsuppgifter.

Visste du att staten är den sektor på arbetsmarknaden som har störst andel högutbildad personal? Andelen anställda med eftergymnasial utbildning är nästan dubbelt så hög som inom den övriga arbetsmarknaden. 

Kraven på effektivitet och medborgarfokus skapar ett förändringstryck som driver på utveckling, nya tekniska lösningar och förändrade arbetsmetoder. Digitaliseringen är ett prioriterat område och en viktig förutsättning för effektivisering av statsförvaltningen. 

Behovet av akademiker ökar i statlig verksamhet

Kvinna i karriären.

Sugen på att göra karriär?

Ungefär 17 000 chefer finns i statlig verksamhet. Under de senaste tio åren har andelen kvinnliga chefer ökat kraftigt och uppgår till cirka 42 procent av samtliga chefer. 

Läs mer om vad det innebär att vara chef i staten

Samhällsvetare - se hit!

Låt karriären lyfta!

Bild: Broschyren Låt karriären lyfta!

De statliga myndigheterna erbjuder många spännande utvecklingsmöjligheter. Väljer du en karriär i staten jobbar du för Sveriges långsiktiga utveckling med samhällsnytta i fokus.

Läs mer i vår broschyr!