arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Att jobba med it i staten

Pluggar du IT? Eller jobbar du redan men är sugen på något nytt? Inom staten finns det goda karriärmöjligheter för dig.

Statliga arbetsgivare, som myndigheter, har ett stort behov av IT-kompetens. Framför allt behövs personer som kan driva IT-utvecklingen och hitta nya smarta lösningar för den mångfald av verksamhet som staten bedriver. Det kan handla om allt ifrån pensionsutbetalningar till trafiksystem och miljöfrågor.

De senaste femton åren har statens IT-verksamhet växt med 44 procent, och idag är det ungefär 13 600 personer, fem procent av de statsanställda, som arbetar inom området. På många myndigheter har IT gått från att vara en stödverksamhet till att successivt bli kärnan i många myndigheters verksamhet.