arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vårt erbjudande

Statlig verksamhet behöver medarbetare med rätt kompetens. Om du väljer att jobba statligt har du möjlighet att vara med och påverka samhällets utveckling och göra skillnad. Det här är vad statliga arbetsgivare kan erbjuda dig:

Vi erbjuder meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter inom olika verksamheter där du som anställd har möjlighet att påverka och utvecklas i ditt arbete.

Arbetsplatser inom statsförvaltningen strävar efter god arbetsmiljö som är präglad av öppenhet och transparens och ett ledarskap som styrs av värderingar och mål där du är delaktig i att utveckla arbetsplatsen. 

De statliga verksamheterna bygger på din och dina kollegors kompetens, era erfarenheter och individuella och gemensamma resultat. 

Som statsanställd har du individanpassade villkor som bland annat baseras på  arbetsresultat. Du har också möjlighet att planera och påverka ditt arbetsliv utifrån din livssituation.