arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Therese: "Jag ser det som ett stort ansvar att vara anställd på en statlig myndighet."

Efter examen reste Therese Lothigius till Australien och arbetade med rekrytering under några år. Efter ett tag ville hon lära sig mer om arbetsmarknadsfrågor och sökte sig därför till Arbetsförmedlingen. Idag är hon stolt över att få bidra till det viktiga uppdrag som det innebär.

Berätta kort vad du jobbar med?
– Jag jobbar sedan 2011 som arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen i Östergötland. Jag trivs väldigt bra med mina arbetsuppgifter eftersom jag arbetar både med kundnära verksamhet och med att stödja kollegor i förändringsarbete. Min yrkesroll handlar om att jag, i samtal med arbetssökande bedömer vilket behov av stöd som finns för att komma närmare arbete eller studier. Jag har också en samordnande roll för en arbetsgrupp som hanterar frågor från arbetssökande, arbetsgivare och samarbetspartners. En annan del av mitt jobb är att jag sedan 2022 är processtödjare, vilket innebär att jag ger stöd till kollegor i nya arbetssätt.

Vad har du för utbildning och vad har du gjort tidigare?
– Jag har en magisterexamen inom beteendevetenskap med inriktning på psykologi och personalarbete från Linköpings universitet. Efter min examen reste jag först till Sydney i Australien och arbetade som rekryteringskonsult ett tag. När jag återvände till Sverige fortsatte jag arbeta med rekrytering i rollen som jobbcoach och konsultchef. Efter ett tag kände jag att hellre villa arbeta med arbetssökande att hitta jobb eller studier än att vara kvar i rekryteringsbranschen.

Vad lockade dig till ditt nuvarande jobb?
– Jag sökte mig till Arbetsförmedlingen för att jag ville skaffa mig erfarenhet av att jobba inom en statlig myndighet och lära mig mer om arbetsmarknadsfrågor. Tanken var att jag skulle ge det max fem år, men det blev betydligt längre än så!

Vad uppskattar du mest med ditt jobb?
– Att jag har stöd av mina duktiga kollegor! Jag känner en stark sammanhållning och en stor trygghet i mitt jobb och vi har alltid nära till skratt. Sedan gillar jag förstås att jobbet är varierande och att det finns goda utvecklingsmöjligheter. Vi arbetar i en organisation i ständig förändring som påverkas av politiska beslut. Och det kan ibland vara tufft, men det gör också att jag utmanas i mitt arbete. Ingen vecka är den andra lik och jag lär mig något nytt varje dag. En stor fördel är att jag genom åren har jag fått prova på möjligheten att arbeta inom flera olika områden. 

Vad betyder det för dig att ditt jobb är statligt?
– Jag ser det som ett stort ansvar att vara anställd på en statlig myndighet. Att arbeta utifrån den statliga värdegrunden, att följa lagar, förordningar och interna direktiv samtidigt som jag dagligen möter människor som ofta befinner sig i en svår situation - det är inte enkelt. Min målsättning är att ha en positiv attityd och ett respektfullt förhållningssätt till alla jag möter i mitt arbete och jag är stolt över mitt bidrag till det viktiga uppdrag som Arbetsförmedlingen har.