arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Daniel: "För mig är staten en arbetsgivare som jag värdesätter högt"

För att hitta nya medarbetare behövs duktiga rekryteringsspecialister som vet vad verksamheten behöver – Daniel Palm är en sådan person. Han gillar sitt jobb som rekryteringsspecialist på Länsstyrelsen och arbetar brett med rekrytering till alla avdelningar.

Berätta kort vad du jobbar med?
– Jag jobbar som rekryteringsspecialist vid Länsstyrelsen i Västra Götaland. Det innebär att jag har ett tätt samarbete med cheferna i samband med olika rekryteringar. Som rekryteringsspecialist är jag med i hela kedjan; från att ta fram en kravprofil för tjänsten till färdig annons. Jag gör ett urval utifrån de inkomna ansökningarna och genomför anställningsintervjuer med de kandidater som bäst uppfyller kraven. Just nu gör vi rekryteringar till alla avdelningar inom Länsstyrelsen i Västra Götaland utifrån verksamheternas behov. Bland annat rekryterar vi till flera olika roller inom IT, civilt försvar och säkerhet. Det är områden som är högaktuella i samhället i stort och det avspeglar sig även i vår verksamhet. Sedan rekryterar vi även ett antal handläggare och specialister inom exempelvis miljö- och vatten.

Vad har du för utbildning och vad har du gjort tidigare?
– Jag har en kandidatexamen inom Beteendevetenskap med psykologi som huvudämne. Det är en treårig universitetsutbildning. Innan jag kom till Länsstyrelsen i Västra Götaland arbetade jag på Skatteverket med allt ifrån rekrytering och administration till frågor kopplade till introduktion för nyanställda och dataskyddsfrågor.

Vad lockade dig till ditt nuvarande jobb?
– Jag ville prova något nytt, men ändå fortsätta jobba inom staten. Jag ville rekrytera bredare och till fler områden och därför tyckte jag att Länsstyrelsens breda samhällsuppdrag var lockande. Att komma i kontakt med aktuella samhällsfrågor, som exempelvis grön omställning och civilt försvar, innebär att jag lär mig mycket genom mitt jobb. Och det var också det som lockade mig hit.

Vad uppskattar du mest med ditt jobb?

– Att jag, i min roll träffar människor med olika kompetens och erfarenhet är väldigt givande. Jag gillar tanken att jag, genom mitt jobb får vara med och bidra så att vi får in kompetenta och engagerade medarbetare till det viktiga samhällsuppdrag som vi jobbar med. Dessutom har jag trevliga medarbetare och duktiga chefer som är enkla att jobba med.

Vad betyder det för dig att ditt jobb är statligt?
– För mig är staten en arbetsgivare som jag värdesätter högt. Jag tycker att jag, i de myndigheter jag har jobbat i, har fått en bra inblick i de samhällsviktiga uppdrag som myndigheten har. Samtidigt uppskattar jag att ha bra balans mellan arbete och fritid. För mig är det värdefullt att få tid för familjen, möjlighet att träna och få tid för återhämtning.