arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Praktik, exjobb och trainee

Statliga verksamheter tar ofta emot studenter i olika delar av sin verksamhet. Det kan handla om exjobb, praktikplats eller examensarbete. I vissa fall anordnas även traineeprogram för framtida ledare och nyckelpersoner.