arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Om Jobba statligt

Jobba statligt är ett initiativ av Arbetsgivarverkets cirka 250 medlemmar för att visa på karriär- och utvecklingsmöjligheter i statlig verksamhet.

Arbetet med Jobba statligt drivs av Arbetsgivarverket, de statliga arbetsgivarnas arbetsgivarorganisation. Syftet är att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke som kan bidra till att fler vill jobba inom staten. Målgruppen är dels Arbetsgivarverkets medlemmar, dels studenter och unga akademiker som söker intressanta och utvecklande jobb som kan bidra till samhällsnytta för alla som bor och verkar i Sverige.

Allt material som tas fram inom ramen för Jobba statligt kan användas av Arbetsgivarverkets medlemmar i marknadsföringssammanhang vid event och studentmässor. 

Kontakt

Vill du veta mer?
Kontakta Ann Lindblad 
e-post: jobbastatligt@arbetsgivarverket.se 

Statliga arbetsgivare

Var kan du jobba om du vill jobba statligt? Se hela listan!

Arbetsgivarverket/Våra medlemmar