Skatteverket - tillsammans gör vi samhället möjligt

Jobba på Skatteverket

Skatteverket är med och skapar förutsättningar för ett väl fungerande samhälle. Visionen är tillsammans gör vi samhället möjligt - enkelt rätt och tryggt för alla. Exempel på yrkeskategorier som arbetar här är: ekonomer, jurister och it-specialister.

Skatteverket är en stor organisation med många olika arbetsområden, här finns utrymme för dig att växa och utvecklas. På Skatteverket arbetar it och den övriga verksamheten nära varandra och jobbar agilt enligt Safe.

Film om att arbeta på Skatteverket (Skatteverkets webbplats 2:04 min)

Mer om att arbeta på Skatteverket (Skatteverkets webbplats)

Träffa medarbetare på Skatteverket (Skatteverkets webbplats)

Fakta: Skatteverket

  • 10 500 st anställda.
  • Skatteverket finns på ett femtiotal orter i landet.
  • Det största kontoret finns i Sundbyberg.
  • Av de anställda på Skatteverket är 66 procent kvinnor och 34 procent män.

Läs mer på Skatteverkets webbplats

Skatteverkets uppdrag

Skatteverkets uppdrag är att säkra finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle och att motverka brottslighet. Huvuduppgifterna är att ta in skatter, sköta folkbokföringen, äktenskapsregistret och fastighetstaxeringen, registrera bouppteckningar och vara borgenär åt staten. Skatteverket utfärdar även id-kort för personer som är folkbokförda i Sverige samt utreder skattebrott.