Pensionsmyndigheten - vårt jobb berör alla

Utvecklas på Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten är en viktig del i samhället med uppdraget att administrera, betala ut och informera om den allmänna pensionen. Visionen är att göra pensioner enklare.

Exempel på yrkeskategorier som arbetar här är: ekonomer, it-specialister och jurister. Möjligheter finns till kompetensutveckling eller att delta i förbättrings- och utvecklingsarbete parallellt med de vanliga arbetsuppgifterna.

Läs mer om hur det är att jobba på Pensionsmyndigheten (på Pensionsmyndighetens webbplats)

Fakta: Pensionsmyndigheten

  • Pensionsmyndigheten betalar ut pension till över två miljoner pensionärer och förvaltar den framtida pensionen för sex miljoner sparare. 
  • 1 600 medarbetare.
  • Kontor i Halmstad, Växjö, Visby, Stockholm, Karlstad, Gävle, Söderhamn och Luleå. 
  • Huvudkontor i Stockholm.

Läs mer på Pensionsmyndighetens webbplats

Pensionsmyndighetens uppdrag

Pensionsmyndigheten administrererar och betalar ut den allmänna pensionen samt informerar samtidigt om hela pensionen oavsett om du är pensionssparare, blivande pensionär eller pensionär.