arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Jobba statligt står för allas lika värde

Att arbeta för ett samhälle som bygger på den enskilda individens frihet och värdighet är en självklarhet för statliga arbetsgivare och har sin grund i statens värdegrund.

Jobba statligt är ett initiativ från Arbetsgivarverkets 250 medlemmar för att visa på karriär- och utvecklingsmöjligheter i statlig verksamhet.

Ur den statliga värdegrunden:
… Respekt för lika värde, frihet och värdighet. Den offentliga makten ska utövas med respekt för allas lika värde och för den enskilda individens frihet och värdighet. Som statsanställd har du alltid respekt för människors lika värde. All form av diskriminering av till exempel kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning är förbjuden …

Jobba statligt deltar i Stockholm Pride för att aktivt främja de synsätt den statliga värdegrunden vilar på och visa att staten är en inkluderande arbetsgivare som tar tillvara på alla medarbetares möjligheter och erfarenheter.

Prideparaden 2022

Bilden visar medarbetare i statlig sektor som går i Prideparaden.

Prideparaden 2019

Prideparaden 2018

Pridedeltagare i Göteborg 2018

Bild: Trafikverkets gäng på Pride i Göteborg 2019.