arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Förmåner & villkor

Statlig verksamhet har varit något av en föregångare på arbetsmarknaden när det gäller individuell lönesättning och moderna villkor.

Individuell lönesättning. För de som jobbar statligt gäller individuell lönesättning som baseras på prestation och skicklighet. Även andra faktorer spelar roll såsom ansvar och arbetsuppgifternas svårighetsgrad. Marknadsfaktorer som konkurrens på arbetsmarknaden kan också påverkar lönen. 

Arbetstid. Inom staten är det arbetsgivare och fackliga organisationer som tecknar arbetstidsavtal. Arbetstiden planeras utifrån verksamhetens behov och förutsättningar. Ibland används förtroendearbetstid som innebär att du som anställd i stor utsträckning själv kan bestämma hur arbetstiden ska disponeras.

Föräldraledighet. För att underlätta din föräldraledighet betalar arbetsgivaren en kompletterande ersättning när du tar ut föräldrapenning. Du kan få cirka 90 procent av din lön under större delen av din föräldraledighet. Som småbarnsförälder har du även möjlighet att arbeta deltid. 

Tjänstepension. För den som jobbar statligt betalar arbetsgivare in till din tjänstepension enligt pensionsavtal PA16. Den kompletterar den allmänna pensionen som alla har rätt till.

Farbror nöjd 

Jobba statligt - samhällsnyttigt uppdrag med moderna villkor

Skriften innehåller en sammanställning av vad det statliga uppdraget innebär, den statliga värdegrunden och de villkor och förmåner som gäller för dig som jobbar statligt. Den behandlar bland annat kompetensutveckling och arbetsmiljö, lön, arbetstid, semester och annan ledighet samt olika typer av försäkringar.