arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Jobb eller praktik inom EU?

Att jobba inom EU är både stimulerande och utmanande. Du får arbeta med aktuella frågor med möjlighet att förbättra livet för omkring 450 miljoner EU-invånare.

För dig som studerar eller arbetar som statstjänsteman i Sverige och är nyfiken på en karriär inom EU finns många spännande möjligheter. Genom att jobba inom EU får du inblick i olika förfaranden, beslutsprocesser och politik med möjlighet att utforma politik, genomföra EU-lagstiftning och ansvara för analyser och rådgivning. 

Du kan ansöka om att jobba för EU:s institutioner, byråer och organ med tillsvidare, tidsbegränsat eller tillfälligt anställningskontrakt med stöd från UHR, Universitets- och högskolerådet.

De svenskar som arbetar inom EU:s institutioner är en viktig resurs som bidrar till kunskap om svenskt samhällsliv och förvaltningskultur inom EU. Behovet av ett svenskt synsätt med värderingar som är förankrade i det svenska samhället är viktigt. Det ger insyn, inflytande och kan på sikt stärka svenska positioner i EU-samarbetet. 

Så här går ansökningsprocessen till

Filmer om att jobba eller praktisera i EU

Här kan du se filmer om att jobba i EU och en film om att praktisera eller arbeta som trainee i EU.

 Film om hur rekryteringen kan gå till

Film om att söka fast tjänst inom EU

Film om att praktisera eller arbeta som trainee i EU

Att praktisera eller arbeta som trainee i EU ger värdefull kunskap och erfarenhet. Du får direkt erfarenhet av arbetet vid EU:S institutioner, byråer och organ samt inblick i förfarande och politik i EU institutionerna. Under din EU-praktik får du riktiga arbetsuppgifter och ansvarsområden.

Obetald praktik är det som ingår som obligatorisk del av en utbildning.
Betald praktik kan sökas av personer med avslutad universitets- eller högskoleutbildning.

Läs mer om vilka institutioner som erbjuder praktik
Prenumerera på Universitets- och högskolerådets nyhetsbrev "Praktik och arbete i EU:s institutioner"