arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Att jobba statligt som samhällsvetare

Är du samhällsvetare och vill bidra till samhällsutvecklingen? Då ska du jobba statligt.

Samhällsvetare är ett samlingsbegrepp för anställda med en rad olika utbildningar. Drygt 53 200 statstjänstemän har en samhällsvetenskaplig utbildning till exempel i statsvetenskap, beteendevetenskap, sociologi, psykologi eller nationalekonomi.

Vad gör samhällsvetare i staten?

Många samhällsvetare jobbar på landets högskolor och universitet men även på stora myndigheter som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Polisen och Regeringskansliet.

Det vanligaste arbetsområdet för samhällsvetare är utrednings-, inspektions- och tillsynsarbete med allmänrättslig inriktning. Det innebär att du arbetar med utredningar som rör individer, till exempel på Försäkringskassan eller Migrationsverket. Det är också vanligt att jobba som utredare med inriktning på samhällsfrågor. Det kan röra olika områden beroende på vilken myndighet du arbetar på. En utredare på Socialstyrelsen kanske hanterar frågor som rör sjukvård medan en handläggare på Skolverket är inriktad på skolfrågor.

För dig som är beteendevetare är till exempel Kriminalvården en möjlig arbetsplats där du jobbar med att motivera och inspirera intagna till en förändring bort från kriminalitet. Personalvetare, ofta under namnet HR-specialist, finns på de flesta myndigheter och hanterar personalfrågor.

Som nationalekonom i staten ägnar du dig åt att analysera och utreda samhällsekonomiska frågor. En vanlig arbetsplats för nationalekonomer är Regeringskansliet och andra myndigheter som hanterar frågor som rör Sveriges ekonomi, till exempel Konjunkturinstitutet, Sveriges Riksbank och Skatteverket.

Tips för dig som söker jobb som samhällsvetare

Eftersom arbetsområdet för samhällsvetare är väldigt brett är det bra att prova med olika sökord. Vanliga titlar är utredare eller handläggare. Det går även bra att söka på till exempel statsvetare eller beteendevetare. Ett alternativ är också att söka på det ämne du har läst eller är intresserad av, till exempel sociologi eller nationalekonomi. Lägg in en bevakning så får du ett mejl när det dyker upp ett nytt jobb inom den kategori du har sökt. Lycka till!

0beteendevetare

arbetar i staten. Siffran inkluderar psykologer, personalvetare och sociologer.

Källa Arbetsgivarverket

De 10 vanligaste arbetsuppgifterna för samhällsvetare i staten

 • Utrednings-, inspektions- och tillsynsarbete med allmänrättslig inriktning
 • Samhällsinriktat planerings-, utrednings- och förhandlingsarbete
 • Utbildning och forskning med samhällsvetenskaplig och rättsvetenskaplig/juridisk inriktning
 • Arbetsförmedling
 • Utbildnings- och forskningsadministration
 • HR- och personalarbete
 • Socialt och kurativt arbete
 • Forsknings- och utvecklingsarbete med samhällsvetenskaplig, humanistisk, konstnärlig eller rättsvetenskaplig/juridisk m.m. inriktning
 • Kriminalvårdsarbete
 • Internt stöd-, utvecklings-, och administrativt arbete

Myndigheter med fler än 1000 samhällsvetare

 • Arbetsförmedlingen
 • Försäkringskassan
 • Migrationsverket
 • Regeringskansliet
 • Polisen
 • Kriminalvården