arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Emelie: "Jag insåg att jag ville jobba internationellt"

Emelie Rennerfelt jobbar som gruppchef på Utrikesdepartementets enhet för konsulära och civilrättsliga ärenden i Stockholm. Hon beskriver jobbet som utrikesadministratör som att vara lite av en allkonstnär.

Berätta vad du jobbar med? 
– Jag arbetar som gruppchef på Utrikesdepartementets enhet för konsulära och civilrättsliga ärenden i Stockholm. Tidigare har jag gått Utrikesadministratörsprogrammet som leder till en anställning där man roterar mellan olika arbetsplatser från tre till fem år ungefär. För min del innebar det att jag under en period arbetade som administrativ chef på ambassaden i Kiev och därefter som kanslichef på ambassaden i Addis Abeba. Det var väldigt lärorikt. Ju mer man kan om hemorganisationen 
desto lättare förstår man hur det är ute och vice versa. Det är helt olika perspektiv som ökar din förmåga att göra ett bra jobb. 

Vad har du för utbildning och vad har du jobbat med tidigare?
– Jag är utbildad jurist med inriktning på mänskliga rättigheter och har tidigare arbetat på Migrationsverket och Diskrimineringsombudsmannen. Under en period tog jag tjänstledigt för att jobba för Afrikagrupperna i Angola där jag arbetade med jämställdhetsfrågor. Det var under den perioden som jag insåg att jag gärna ville fortsätta på det spåret och jobba internationellt. 

Vad lockade dig att söka ditt nuvarande jobb?
– Jag ville väldigt gärna komma ut och jobba utomlands och då är UD en utmärkt möjlighet där det också finns goda förutsättningar för att att ha med sig familjen. Jag minns att när jag först läste annonsen och allting räknades upp: säkerhetsfrågor, fastighetsfrågor, ekonomi och budget, verksamhetsplanering, konsulära frågor, administrativa frågor, it, arkiv - då tänkte jag att man kan ju inte göra allt det samtidigt - men jag fick lära mig att det kan man visst. Man blir lite av en allkonstnär.

Vad uppskattar du mest med ditt jobb?
– Att det är en stor variation och flexibilitet! Jag har stor möjlighet att byta jobb inom UD och det jobb jag har nu är mitt femte uppdrag. Jag uppskattar att det händer mycket och att man inte vet exakt vad som ska hända varje dag.   

Vad betyder det för dig att ditt jobb är statligt?
– Det är viktigt i den bemärkelsen att jag vill kunna göra skillnad. Mitt jobb behöver inte vara statligt egentligen, men för mig är det viktigt att få jobba med samhällsfrågor.