arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Hälsa & arbetsmiljö

De som jobbar statligt är mindre sjuka än anställda i andra sektorer. Det hänger ihop med att arbetsmiljön oftast är bra med eget inflytande och små risker för fysiska arbetsskador.

Inom flera områden upplever de som jobbar statligt sin arbetssituation mer positiv än på övriga arbetsmarknaden. Statligt anställda upplever i högre grad att de har ett omväxlande, obundet och meningsfullt arbete. En större andel statligt anställda anser att de har ett i hög grad intressant och stimulerande arbete i jämförelse med arbetsmarknaden som helhet.

Glad kvinna.

De som jobbar statligt har lägre sjukfrånvaro än övriga sektorer och så har det varit under de senaste 25 åren.

En bra arbetsmiljö är viktig och ger förutsättningar för både effektivitet och arbetsglädje. Relationen är ömsesidig, en effektiv verksamhet bidrar till arbetsglädje och stolthet hos de anställda vilket i sin tur bidrar till en bra arbetsmiljö.

Som statligt anställd har du alltid tillgång till företagshälsovård. Ofta stödjer arbetsgivaren olika friskvårdsaktiviteter genom subventioner.