arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Christina: "Att jobba i staten är det finaste man kan göra"

Som generaldirektör på CSN får Christina Forsberg ägna sig åt det hon tycker bäst om – att skapa nytta för många människor.

Berätta lite om vad du har gjort tidigare.

– Jag är utbildad jurist och efter att ha suttit ting sökte jag ett jobb på Kronofogdemyndigheten i Gävle där jag jobbade med olika uppdrag i fem år innan jag blev chef och så småningom myndighetschef. Därefter arbetade jag som länspolismästare i Gävleborgs län och 2015 fick jag en tjänst som avdelningschef på CSN. Efter ett halvår blev jag tillfrågad att vikariera som generaldirektör och jag tog över det uppdraget i juni 2016.

Varför jobbar du statligt?
– För att jag vill bidra till samhällsutvecklingen. När jag en gång funderade på att ta ett jobb på en advokatbyrå kom jag fram till att det inte skulle passa mig, jag drivs inte av att dra in pengar till klienten. Jag drivs istället av att göra sådant som är till nytta för många, att ge människor förutsättningar att få uppleva det goda i livet. I mitt jobb bidrar jag till att uppfylla drömmar om studier, arbete och resor. I mitt uppdrag som chef skapar jag också förutsättningar på arbetsplatsen.

Du blev utsedd till Årets chef 2015. Vad betydde utmärkelsen för dig och din karriär?
– Den betydde mycket. Framför allt har jag ett större nätverk idag i och med att jag tack vare utmärkelsen har fått möjlighet att komma ut och prata om ledarskap i många sammanhang. Jag är fortfarande ute och föreläser ibland och jag lär mig alltid jättemycket av att träffa människor från olika branscher.

Finns det något som är utmärkande för att vara ledare just i staten, särskilda fördelar och svårigheter?
– Jag tror att det finns lite mer långsiktighet inom staten, även om vi har ettåriga budgetar. Det finns också ett stort samhällsengagemang hos dem som vill arbeta hos oss, det tycker jag är utmärkande och tilltalande. Svårigheter som jag möter är att vi ofta har ett "stuprörsengagemang" på myndigheterna istället för att samverka mer med varandra. Politiska beslut som kräver ett snabbt genomförande kan också ge visst bekymmer, men då är det min roll att visa på lösningar och ha en bra dialog med uppdragsgivaren.

Hur jobbar ni på CSN för att locka till er rätt kompetens?
– Vi tydliggör på olika sätt myndighetens uppdrag, bland annat genom annonser och filmer som vi sprider i sociala medier. Vi samarbetar också med andra myndigheter som har behov av samma kompetens, till exempel genom att skapa en ny utbildning. Vi deltar även i mässor och har i år arrangerat en hemvändardag för att nå potentiella nya medarbetare. Jag tror att det är viktigt att säkerställa att man har ett gott anseende, tydliggör sitt uppdrag och kommunicerar det. Att ha duktiga ledare och medarbetare – eller "medledare" som vi gärna uttrycker det på CSN – lockar också till sig ny, bra kompetens.

Vad uppskattar du mest med ditt jobb?
– Alla samtal med mina kloka och engagerade medarbetare på CSN och självfallet agerande som leder till det goda resultatet. Jag får också ägna mig åt det bästa jag vet nämligen att bidra till nytta för många människor. Att jobba i staten är ju det finaste man kan göra!

Fakta: Centrala studiestödsnämnden, CSN

CSN arbetar med att besluta om och betala ut det svenska studiestödet, det vill säga bidrag och lån till dem som studerar i Sverige och utomlands. CSN hanterar också återbetalningen av lånen.

Hitta lediga jobb på CSN