Vill du bli del av någonting större?

Vill du bli del av någonting större?

Om du väljer en karriär i staten jobbar du för Sveriges långsiktiga utveckling med samhällsnytta i fokus. Inom staten finns många spännande utvecklingsmöjligheter och ansvarsfulla arbetsuppgifter. Dagligen arbetar omkring 270 000 anställda med alltifrån brottsbekämpning, skydd av våra gränser, internationellt arbete, insamling av skattemedel, utbetalningar från trygghetssystemen, högre utbildning, förmedling av arbeten, infrastruktur, kultur och många andra viktiga samhällsuppgifter.