arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

"Det finns oändliga möjligheter"

Att få bidra med sina kunskaper och påverka utvecklingen är viktigt för Loran Postolovski som jobbar som officiell veterinär på Livsmedelsverket.

Bild: Loran Postolovski


Berätta kort vad du jobbar med!

– Jag är officiell veterinär på Livsmedelsverket i Arvidsjaur och jobbar med flera olika delar. Dels är jag ute på slakterier och ser till att djuren är friska när de kommer och jag gör även en kontroll av de slaktade kropparna så att de är ok att bli föda för människor. Ibland får man otjänligförklara hela eller delar av djuret. Jag kontrollerar också så att livsmedelsföretagarna uppfyller lagkraven för en säker livsmedelsproduktion.

– Dessutom har jag viltansvar framför allt för älg och jag har anläggningsansvar för fyra renslakterier. I min tjänst är jag också så kallad ”expertnod” på Livsmedelsverket för ren och vilt, vilket innebär att jag är en länk mellan den centrala organisationen och medarbetarna. Jag ger råd och stöd till både nyanställda och mer erfarna medarbetare.

Vad har du för utbildning och vad har du jobbat med tidigare?

– Min veterinärutbildning gick jag i Kroatien och när jag kom till Sverige läste jag en tilläggsutbildning för att få svensk legitimation. Därefter vikarierade jag på både Livsmedelsverket och Jordbruksverket under tre år, vilket var jättebra för att få erfarenhet och se hur systemet fungerar i Sverige. Jag ville också bilda mig en uppfattning av vad jag ville göra framöver. År 2003 uppstod en viss kris på arbetsmarknaden då många slakterier lades ner och jag var lite trött på att vikariera. Då fick jag jobb som distriktsveterinär på Jordbruksverket i Arvidsjaur.

Vad lockade dig att söka ditt nuvarande jobb?

– Efter tio år på Jordbruksverket ville jag gärna jobba med livsmedelsfrågorna igen på en nivå där jag kunde påverka mer och bidra med mina kunskaper. Därför sökte mig till Livsmedelsverket där jag så småningom fick den tjänsten som jag har nu.

Vad betyder det för dig att ditt jobb är statligt?

– Att jobba statligt betyder att jag direkt kan bidra till en utveckling som påverkar hela Sverige, både vad gäller livsmedelssäkerheten och djurskyddet. Jag upplever att jag får gehör för mina idéer från mina chefer och det finns oändliga möjligheter.

Vad uppskattar du mest med ditt jobb?

– Variationen i arbetsuppgifter, att jag får träffa många olika människor och, inte minst, eftersom jag reser mycket får jag se den vackra svenska naturen.

Fakta: Livsmedelsverket

Livsmedelsverket är Sveriges expert- och centrala kontrollmyndighet på livsmedelsområdet. Myndigheten arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag och i konsumenternas intresse för:

  • säker mat och bra dricksvatten
  • att informationen om maten är pålitlig så ingen blir lurad
  • att främja bra matvanor

Jobba på Livsmedelsverket