arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Så görs ansökan

Här beskrivs hur ansökningsprocessen går till vad gäller att jobba inom EU eller praktisera inom EU.

1. Välj praktik eller anställning 

Du kan göra obetald praktik under dina högskolestudier eller betald praktik efter att du har tagit examen. Om du vill söka arbete finns flera anställningsformer: fast, kontrakts- eller korttidsanställning. 

2. Välj vad du vill arbeta med

Valet beror på vilka frågor och arbetsuppgifter vill du arbeta med. Du kan välja mellan EU:s institutioner, byråer och organ som erbjuder möjligheter till arbete och praktik. 80 procent av EU:s institutioner och byråer ligger i Bryssel eller Luxemburg, 20 procent i andra EU-länder eller resten av världen.

3. Läs mer om karriärvägar inom EU

Information om EU-karriärmöjligheter finns på European Personnel Selection Office:s (Epso) webbsida. Där hittar du information om pågående och kommande ansökningsförfaranden, ansökningskriterier, hur urvalsprocessen går till samt hur du förbereder dig.

4. UHR hjälper till under ansökningsprocessen

UHR stöttar svenska sökande under hela ansökning- och urvalsprocessen genom information- och träningsinsatser. Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionenär också med och stöttar svenskar under praktikperioden och rekryteringsprocessen.

Hitta lediga jobb i EU

Det finns en databas där du kan leta efter lediga anställningar i EU både fasta och tillfälliga lediga jobb. Här finns också kontraktsanställningar, utstationeringar och praktikplatser. Urvalsförfaranden för tillfälligt anställda anordnas i allmänhet av institutionerna och byråerna själva och inte av Epso.

Läs mer på Espos webbplats (öppnas i nytt fönster)