4. Hur ser statens kompetensbehov ut?

Svar: Varje år rekryterar de statliga verksamheterna mellan 20 000 och 25 000 nya medarbetare.

Störst efterfrågan finns på systemutvecklare och yrken kopplade till IT, men det finns även stor efterfrågan på ingenjörer, jurister, ekonomer, naturvetare och samhällsvetare. 

Statens verksamhet är bred och behovet av nya medarbetare kan variera beroende på verksamhet och inriktning. Generellt gäller att behovet av högutbildade och kvalificerade medarbetare ökar på lång sikt.