1. Varför ska jag välja ett jobb i staten?

Svar:  Att jobba statligt innebär att man är en del av en demokratisk process. Genom att arbeta i en myndighet verkställs det som svenska folket, riksdag och regering har beslutat om. På så sätt är du, som statligt anställd, med och bidrar till samhällsnytta för alla som bor och verkar i Sverige. Ett annat mycket starkt argument är att det finns många roliga och utvecklande jobb i staten. 

Visste du förresten att staten är den sektor på arbetsmarknaden som har störst andel högutbildad personal? Andelen anställda med eftergymnasial utbildning är nästan dubbelt så hög i staten som inom den övriga arbetsmarknaden. Därför är det troligt att du kommer att jobba tillsammans med kompetenta kollegor med tidigare erfarenhet i yrket. 

För den som väljer ett jobb i staten finns goda möjlighet att påverka och utvecklas i jobbet. Du kommer att vara på en arbetsplats som strävar efter en god arbetsmiljö och där du har möjlighet att påverka din karriär utifrån din egen livssituation.