2. Vad kännetecknar statliga jobb?

Svar: Som statsanställd arbetar du i allmänhetens tjänst på uppdrag av medborgarna via Sveriges riksdag och regering. Uppdraget handlar om att skapa samhällsnytta för alla som bor och verkar i Sverige. 

Oavsett om du är forskare, polis, utredare, museianställd, stridspilot, danspedagog, skatteexpert, IT-specialist eller har någon annan statlig anställning finns en gemensam värdegrund för hela den statliga sektorn som utgår ifrån lagar och förordningar.

Den statliga sektorn består av verksamheter med mycket varierande och kvalificerade arbeten. Verksamheten styrs av de offentligrättsliga lagarna som gäller både myndigheter och statliga affärsverk.