3. Vilken typ av jobb kan statlig sektor erbjuda?

Svar: Statliga jobb är mycket varierade och erbjuder en rad olika karriärmöjligheter inom exempelvis  högre utbildning, brottsbekämpning, landets försvar, internationellt arbete, insamling av skattemedel, utveckling av våra trygghetssystem, förmedling av arbeten, infrastruktur, kulturfrågor och många andra arbetsuppgifter. 

Staten är den sektor på arbetsmarknaden som har högst andel akademiker anställda. Det finns en stor eftrfrågan på systemutvecklare och andra yrken kopplade till IT,  det finns även stor efterfrågan på ingenjörer, jurister, ekonomer, naturvetare och samhällsvetare. 

De fem största statliga arbetsgivarna är Polisen, Försvarsmakten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket.