arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Arbetsgivarvarumärke - så gör du

Att lyckas attrahera och rekrytera rätt kompetens är avgörande för att nå framgång. Som arbetsgivare kan du stegvis omforma bilden av din organisation för att nå fram till blivande medarbetare.

Att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke innebär att utveckla och forma sitt varumärke som arbetsgivare. Ofta används begrepp som employer branding, arbetsgivarprofilering, arbetsgivarimage eller arbetsgivarmärke. Arbetsgivarvarumärket definieras av hur nuvarande och blivande medarbetare uppfattar din organisation som arbetsgivare. Genom olika insatser kan bilden stegvis förändras till att bli det ni vill förmedla. 

Konkurrens om arbetskraften

Statliga arbetsgivare behöver medarbetare som har rätt kompetens för uppgiften och som på så sätt kan bidra till en positiv samhällsutveckling. En vanlig uppfattning är att statliga jobb skiljer sig väsentligt från de privata. Så är det inte längre. Staten har sedan länge individuell lönesättning och det vanliga är att chef och medarbetare för samtal kring utveckling, arbetsuppgifter, mål, resultat och lön. 

När skillnaderna minskar mellan statlig och privat sektor gör individen själv i mindre utsträckning ett aktivt val. Istället är det när rörligheten ökar mellan sektorerna som yrkesvalet inte längre står mellan statlig sektor och privata näringslivet. Avgörande för om man söker sig till statlig, kommunal eller privat sektor är ofta att man befinner sig i olika faser i livet. Statliga verksamheter konkurrerar om kompetens i nästan samtliga yrken, därför måste alla jobb och alla arbetsplatser vara attraktiva i sig. Att enbart marknadsföra sig som statlig räcker inte längre. 

Metodiskt arbete ger resultat

En utmaning i att profilera sig som attraktiv arbetsgivare är att arbeta strategiskt och metodiskt. För att lyckas behövs ett tydligt uppdrag från verksamheten med tydligt uppsatta mål. Därefter görs en analys, strategi och en aktivitetsplan för det konkreta arbetet. Håll dig till planen, men var beredd att ändra den om den inte ger önskat resultat eller om förutsättningarna ändras. Dagens föränderliga medielandskap medför att man ständigt behöver testa, utvärdera och utveckla vilka kanaler och budskap som fungerar bäst för just din målgrupp.

Vad gör Jobba statligt?

Jobba statligt är ett arbete som drivs av Arbetsgivarverket. Målet är att profilera staten som attraktiv arbetsgivare genom att bygga upp ett starkt arbetsgivarvarumärke. Vi vill bidra till att öka kunskapen om statliga jobb och väcka nyfikenhet och intresse för de utmaningar som finns, men även slå hål på myter genom att bemöta dem med fakta. 

 

Arbetsgivarpodden

Arbetsgivarpodden