arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Arbeta metodiskt för att nå resultat

En förutsättning för att profilera sig som attraktiv arbetsgivare är att arbeta strategiskt och metodiskt. Ett gott samarbete mellan HR och kommunikation är avgörande för att nå framgång.

piltavla

En stor utmaning i att profilera sig som attraktiv arbetsgivare är att arbeta strategiskt och metodiskt. Ett metodiskt arbetssätt gör det enklare att använda de lärdomar och insikter ni får med er på vägen.

Arbetsgivarvarumärket är beroende av organisationens strategiska kommunikation. Det är viktigt att både HR funktion och kommunikatörer involveras i arbetet med hur arbetsgivarerbjudandet ska kommuniceras.

För att lyckas är det viktigt att det finns:

  • ett tydligt uppdrag och målsättningar
  • analys, strategi och aktivitetsplan

Att hålla sig till planen, men vara beredd att ändra om den inte ger önskat resultat eller om förutsättningarna ändras. Dagens föränderliga medielandskap förutsätter även återkommande tester, utvärderingar och utveckling av vilka kanaler och budskap som fungerar bäst för just era målgrupper.

 Hur ska ett arbetsgivarerbjudande vara uppbyggt?

Det finns inte någon bestämd modell för hur ett arbetsgivarerbjudande ska vara uppbyggt. Det statliga arbetsgivarerbjudandet bygger på komponenterna:

  • stödjande faktorer
  • individens drivkraft
  • sammanhanget
  • budskap

Eftersom arbetsgivarerbjudanden kommuniceras externt går det att hitta inspiration i hur olika organisationer valt att strukturera och bygga upp sitt erbjudande.