arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Filmer

Jobba statligt har tagit fram filmer som fritt kan användas av våra medlemmar vid kampanjer, events eller mässor.

Några filmer riktar sig direkt till de som arbetar som IT-specialist, ingenjör, samhällsvetare, jurist, ekonom eller naturvetare. Andra filmer är mer allmänt hållna och fokuserar på att statliga arbeten bidrar till samhällsnytta.

Vi behöver någon som varit i många tvister

Vi behöver någon som mest är ute på nätet

Vi behöver någon som har koll på tyngre grejer

 

Vi behöver någon som gillar att prata om förbjudna ämnen

 

Vill du bli del av något större?