arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Checklista i nulägesanalysen

Vi har utarbetat en checklista att hålla sig till i nulägesanalysen.

  • Vad är verksamhetens övergripande uppdrag och finns det tydliga verksamhetsmål och en vision? Finns det internt en samsyn kring tolkningen av dessa?
  • Har vi inom organisationen den kompetens som krävs för att leverera rätt tjänster och förverkliga målen på väg mot visionen? Vilken kompetens är central för organisationen?
  • Vilken position och vilka förutsättningar har organisationen på kompetensmarknaden? Behöver vi anstränga oss för att få in rätt kompetens eller har vi ett stort inflöde av rätt kandidater?
  • Behövs ny kompetens inom organisationen framöver?
  • Vilka yrkesgrupper har vi svårt att attrahera?
  • Vilka yrkesgrupper har vi svårt att behålla?
  • Vilka drivkrafter har våra målgrupper? Vad söker de hos sin drömarbetsgivare?