arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Skrifter

Här har vi samlat skrifter som kan vara till nytta för dig som är statlig arbetsgivare.

Det finns länkar till respektive skrifts beställningssida på Arbetsgivarverkets webbplats. Där kan du beställa tryckta versioner av skrifterna.

Let your career take off!

Bild: Broschyren Let your career take off!

The central government sector provides plenty of rewarding opportunities for personal and career development, with jobs that use your qualifications and give you responsibility.

Download or order our brochure to read more!

Låt karriären lyfta!

Bild: Broschyren Låt karriären lyfta!

De statliga myndigheterna erbjuder många spännande utvecklingsmöjligheter. Väljer du en karriär i staten jobbar du för Sveriges långsiktiga utveckling med samhällsnytta i fokus.

Läs mer i vår broschyr!

Working as a central government employee - Socially beneficial jobs on modern terms

Bild: framsida

Working in the central government sector means that you are benefiting society for all those who live, stay and work in Sweden, and that you are part of developing Sweden’s relations with the rest of the world. Read our brochure in English to find out more about working as a central government employee in Sweden!

Jobba statligt - samhällsnyttigt uppdrag med moderna villkor

Skriften innehåller en sammanställning av vad det statliga uppdraget innebär, den statliga värdegrunden och de villkor och förmåner som gäller för dig som jobbar statligt. Den behandlar bland annat kompetensutveckling och arbetsmiljö, lön, arbetstid, semester och annan ledighet samt olika typer av försäkringar.

Studentmedarbetare i staten

Bild: Broschyren Studentmedarbetare i staten

Genom studentmedarbetaravtalet kan du som är student få möjlighet att parallellt med heltidsstudier arbeta på en statlig arbetsplats, med uppgifter som har en tydlig koppling till det du studerar.