arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Utforma en aktivitetsplan

Gör en plan för de kommunikationsinsatser som behöver göras för att omvandla arbetsgivarerbjudandet till konkreta insatser – men var beredd att utveckla den.

För att bli framgångsrik i arbetsgivarprofileringen krävs en helhetssyn och en förmåga  att bli och vara en attraktiv arbetsgivare. Där ingår en rad olika aspekter inom verksamhetsutveckling; allmänhetens förtroende, internt arbete med värdegrundsfrågor, ledarskap och medarbetarskap.

Resultatet från nulägesanalysen ger de ingångsvärden som behövs för att formulera ett arbetsgivarerbjudande och en plattform för hur organisationen ska arbeta med medarbetarkommunikation. Internt för att engagera och behålla kompetens och externt för att attrahera potentiell kompetens i organisationen. 

Oavsett om profileringsarbetet är en del av ordinarie kommunikationsprocess eller om arbetsgivarerbjudandet byggs ut till en egen varumärkesplattform är det viktigt att det skapas aktivitetsplaner för kontakten med målgrupperna på kompetensmarknaden.

Med utgångspunkt från plattformen tar ni sedan fram en aktivitetsplan och producerar det kommunikationsmaterial som behövs för att omvandla arbetsgivarerbjudandet till konkreta insatser. Det finns en uppsjö av tänkbara kommunikationsinsatser och kanaler och det gäller att prioritera och våga välja bort.

Utvärdera både nuvarande och tänkbara nya aktiviteter för att se om de stämmer överens med plattformen. Följ även målgruppernas preferenser om var och hur de helst vill bli kontaktade. Utmaningen är att både arbeta metodiskt och hålla sig till planen, men samtidigt även utveckla och uppdatera den beroende på vad som fungerar bäst. Vägen till framgång är att arbeta metodiskt och pragmatiskt med både analys, strategi och genomförande.