arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Elva steg i arbetet med att marknadsföra en arbetsgivare

Självtestet innehåller de centrala stegen i arbetet med att ta fram en kommunikationsplattform och aktivitetsplan för att stärka ditt varumärke som attraktiv arbetsgivare.

Analys

1. Vad är arbetsgivarvarumärket för er och hur ser ansvarsfördelningen ut?

 • Vilka områden jobbar ni mest med?
 •  Vilka delar av organisationen är involverade?

2. Rekryteringsmålgrupper

 • Har ni prioriterat vilka målgrupper som är viktigast för er?
 • Vilka är era prioriterade målgrupper? 

3. Målgruppsanalys

 • Har ni gjort en målgruppsanalys av prioriterade grupper?

3 a. Drivkrafter 

 • Vet ni vad som attraherar era målgrupper och vilka drivkrafter de har när det  gäller arbete och val av arbetsgivare?

3 b. Intern image 

 • Vet ni hur ni uppfattas som arbetsgivare av era nuvarande medarbetare?

3 c. Extern image

 • Vet ni hur ni uppfattas som arbetsgivare av era potentiella medarbetare?

3 d. Kontaktytor

 • Vet ni vilka kanaler och kontaktytor era målgrupper använder och hur de vill bli kontaktade?

3 e. Rekryteringskonkurrenter/position

 • Har ni genomfört en konkurrentanalys eller ett arbetsgivarperspektiv?

Strategi

4. Löfte/arbetsgivarerbjudande

 • Har ni utformat ett tydligt löfte till era medarbetare?
 • Vad är ert löfte som arbetsgivare, ert arbetsgivarerbjudande?

5. Budskap

 • Har ni formulerat ett budskap?
 • Hur lyder detta budskap?

6. Kreativt koncept

 • Har ni ett kreativt koncept för att kommunicera ert budskap?
 • I vilka sammanhang  använder ni det kreativa konceptet?

7. Interna kommunikationskanaler/kontaktytor

 • Har ni en strategi för vilka kanaler ni ska kommunicera i?
 • Vilka interna kommunikationskanaler använder ni?

8. Exerna kommunikationskanaler/kontaktytor

 • Har ni en strategi för vilka externa kanaler ni ska kommunicera i?
 • Vilka externa kommunikationskanaler använder ni?

9.Mål och mätning 

 • Har ni definierat mål och mått för att mäta ert arbete mer ert arbetsgivarvarumärke
 • Vilka mål och mått använder ni?

Genomförande

10. Aktivitetsplan

 • Vilka områden jobbar ni mest med?
 • Vilka är de viktigaste punkterna i er aktivitetsplan för det kommande året? Ange 4 åtgärder.

11. Prioriterade åtgärder

 • Vilka är de viktigaste stegen ni måste ta för att utveckla och kommunicera den attraktiva arbetsplatsen?
 • För oss som organisation? Ange 3 åtgärder.
 • För mig som individ? Ange 3 åtgärder.
 • Vilka steg kan ni ta nu direkt?