arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Det statliga arbetsgivarerbjudandet

Det statliga arbetsgivarerbjudandet åskådliggörs i en modell, ”diamanten”, som visar hur de olika delarna i arbetsgivarerbjudandet prioriteras och relaterar till varandra med utgångspunkt från individen.  Längst ner i modellen finns de stödjande faktorer som arbetsgivaren erbjuder för att tillsammans med medarbetaren möjliggöra utveckling och ett gott resultat i verksamheten. 

Den starkaste drivkraften för att vilja ha ett statligt arbete är det är utvecklande arbetsuppgifter. Det är då väsentligt att individen kan påverka innehållet i arbetet och att arbetet uppfattas som ett samhällsnyttigt uppdrag. Medarbetarna vill jobba i en organisation som har ett högre syfte än organisationen själv.

 

Bild: visar det statliga arbetsgivarerbjudandet med huvudbudskapet Utvecklande för Sverige, utvecklande för mig. Symbolen är en diamant.

Öppna bilden av arbetsgivarerbjudandet i stor version (i ny flik).

Arbetsgivarerbjudandet utgör grunden för all kommunikation kring Jobba statligt och utgår från följande kärnvärden:  

  • Meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter med komplexa frågor som spänner över olika ämnesområden och ställer krav på ständig kompetensutveckling och innovation.
  • Möjlighet att påverka verksamheten och utvecklas i ditt arbete genom att vara aktiv och ta ansvar.
  • En strävan efter god arbetsmiljö präglad av öppenhet och transparens och där ledarskapet styrs av värderingar och mål och där du är delaktig i arbetsplatsens utveckling.
  • En verksamhet som bygger på din och dina kollegors kompetens, era olika erfarenheter och era individuella och gemensamma resultat.
  • Individanpassade villkor där du med den effektiva verksamheten och det goda resultatet som utgångspunkt har möjlighet att planera och påverka ditt arbetsliv utifrån din livssituation.

250 olika statliga verksamheter har via Arbetsgivarverket tagit fram det gemensamma arbetsgivarerbjudande för staten. Arbetsgivarerbjudandet kan fritt användas av Arbetsgivarverkets medlemmar i att utforma den egna kommunikationen som attraktiv arbetsgivare.