arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Glöm inte att mäta!

Mätning för att följa upp olika insatser ger arbetet en tydlig position internt. Genom att mäta och jämföra nyckeltal blir det enklare att upptäcka när något inte fungerar i en process.

Syftet med arbetsgivarprofileringen är att organisationen lättare ska kunna rekrytera och behålla medarbetare som har rätt kompetens. Därför är det viktigt att kunna mäta effekten av kommunikationsinsatserna. Det görs enklast genom att ta fram enkla nyckeltal som visar hur arbetsgivarvarumärket kan bidra till verksamheten och hur uppdraget kan genomföras på ett kostnadseffektivt sätt på kort och lång sikt. På så vis får arbetet en tydligare position och relevans internt.

Nyckeltal kopplade till kommunikationsarbetet

För att följa upp rekryteringsprocessen, aktiviteter och kommunikationsinsatser kan det vara bra att arbeta med nyckeltal. Det kan exempelvis vara nyckeltal för antal sökande med rätt kompetens eller antalet personer med rätt kompetens som tackar nej till ett jobberbjudande. Genom att mäta och jämföra nyckeltal blir det enklare att se när något inte fungerar som det ska i en process.

Andra exempel är att titta på nyckeltal som visar vilka kanaler som genererar flest sökande med rätt kompetens eller som visar effekten av en kampanj. Antalet som gillar ett inlägg i sociala medier eller klickar på en kampanjlänk kan också vara bra att mäta och jämföra. Det är viktigt att välja effektiva kommunikationskanaler – och välja bort kanaler som inte ger tillräckligt bra resultat. I dag är det många som bara lägger till nya kanaler, utan att samtidigt välja bort dem som inte är effektiva.

Visa hur arbetet bidrar till minskade kostnader

Visa hur arbetet med arbetsgivarprofilering bidrar till en mer kostnadseffektiv kompetensförsörjning. Det kan till exempel vara att man undviker att lägga resurser på kommunikationsinsatser som inte ger tillräckligt bra resultat. Försök istället hitta de budskap och kommunikationskanaler som ger bäst effekt. Tydlighet i kommunikationsarbetet minskar även risken för felrekryteringar som är kostsamma både för individen och organisationen. Internt är personalomsättningen på verksamhetskritiska kompetenser ett viktigt nyckeltal att följa upp.