arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vilka är dina målgrupper?

Genom att intervjua representanter för målgruppen ökar förståelsen för hur verksamheten uppfattas. Hur ser önskemålen ut i valet av arbetsgivare? På vilket sätt vill de vara med och bidra till organisationens uppdrag? Det är viktiga frågor för att kunna ta fram ett attraktivt arbetsgivarerbjudande.

tre personers profilerGenomför samtal med representanter för de prioriterade målgrupperna. Enskilda djupintervjuer är ett kraftfullt verktyg för att förstå målgruppen bättre. Genom att göra kvalitativa undersökningar får ni en inblick i verksamhetens image och status, vilket är viktigt när det gäller val av budskap och kommunikationslösningar. Passa även på att ta reda på hur ni når målgruppen, det vill säga vilka kanaler de använder, både generellt och i syfte att söka jobb. 

Beslutet att tacka ja eller nej till ett jobberbjudande är en komplex process. Vissa faktorer är orubbliga. Få akademiker kan till exempel avstå från utvecklande och intressanta arbetsuppgifter.

Identifiera målgrupperna

Det är viktigt att ha en intern samsyn kring uppdrag, verksamhetsmål och vision. Om verksamheten inte delar samma tolkning och analys av hur situationen ser ut och i vilken riktning verksamheten ska utvecklas har ni inte heller samma syn på vilka yrkesgrupper organisationen behöver ha. Då kan ni inte utveckla den attraktiva arbetsplatsen. Börja därför med att svara på frågan: Vem ska vi vara attraktiva för?

Prioritera målgrupperna

När målgrupperna har identifierats behöver ni göra en prioritering. Vilka målgruppers kompetens är mest verksamhetskritiska? Vilka målgruppers kompetens är svårast att få tag på, nu och framöver? Att vara attraktiv för alla kompetenser samtidigt är svårt. Olika målgrupper har olika drivkrafter och därför behöver du göra en prioritering för att kommunikationen ska träffa rätt.

Analysera målgrupperna

Gör en analys av de prioriterade målgrupperna. Vilka drivkrafter har de? Vad engagerar dem? Vad söker de hos en arbetsgivare? Tänk på att inte enbart utgå från det som ni traditionellt uppfattar som er organisations starka sidor. Andra faktorer kan finnas som kan locka och som organisationen själv inte ser på grund av hemmablindhet. Avgörande är vad just er specifika målgrupp vill ha.