arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i ämnet trädgårdsvetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 april

 • Sök jobbet senast

  30 maj

Om jobbet

Institutionen för biosystem och teknologi
Vid Institutionen för biosystem och teknologi utforskar vi interaktionerna mellan jord, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av livsmedel och förnybara råvaror. Vår undervisning och forskning fokuserar på frågor som rör hållbarhet och effektivt nyttjande av begränsade resurser för hortikulturell och agrikulturell produktion.

Denna doktorandutlysning är ett led i fakultetens satsning på 10 doktorander 2024!
Läs mer här: LTV-fakultetens strategiska satsning på 10 doktorandprojekt | Medarbetarwebben (slu.se)

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på: https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Forskningsprojekt: Kulturarvsgrönsakernas potential för att trygga livsmedelssäkerheten
Forskarutbildningsämne: Trädgårdsvetenskap
Innehållsbeskrivning:
Framtidens livsmedelsförsörjning står inför många utmaningar, bland annat klimatförändringar och politisk instabilitet, vilket kräver motståndskraftiga och diversifierade regionala produktionssystem. Kulturarvssorter av grönsaker erbjuder egenskaper som kan bidra till ökad livsmedelssäkerhet, särskilt inom ekologiska produktionssystem. Dessa sorter är ofta lokalt anpassade med lägre näringsbehov, minskat bevattningsbehov men med högt näringsvärde och sjukdomsresistens. Förmågan att producera inhemskt utsäde är också en viktig aspekt för ökad livsmedelssäkerhet. Med ökad biodiversitet i hela produktionssystemet kan grönsaksodlingen bidra med ekosystemtjänster och bredda grönsaksmarknaden och därmed erbjuda konsumenterna ett bredare utbud. En ökad produktion av kulturarvssorter av grönsaker kräver mer kunskap om deras odlingsegenskaper, produktkvalitet och acceptans hos konsument och samhälle.

Detta doktorandprojekt fokuserar på jämförande sortstudier av kulturarvssorter och kommersiella sorter av grönsaker med avseende på produktkvalitet, hälsoaspekter, avkastning och minimering av svinn.

Doktorandprojektet består av tre kompletterande delar:
 • Kvalitetsutvärdering av kulturarvssorter av grönsaker med fokus på självförsörjning och förmåga att möta klimatförändringar.
 • Utvärdering och dokumentation av ekosystemtjänster och sjukdomsresistensegenskaper hos kulturarvssorter av grönsaker i ett kommersiellt produktionssystem.
 • Intervjustudie med syfte att utvärdera odlares och intressenters syn på behov och möjligheter för ökad produktion av kulturarvssorter av grönsaker för att möta samhällets utmaningar och klimatförändringar.
Doktorandprojektet består av många varierande arbetsuppgifter som fältarbete, laboratoriearbete och intervjustudie.

Kvalifikationer:

Den sökande förväntas:

- ha en masterexamen inom hortikultur, agrikultur, agroekologi eller motsvarande område.

- kunna kommunicera flytande på engelska (prata, förstå, läsa och skriva). Det är en fördel, men inte ett krav, att kunna kommunicera på svenska med odlare, intressenter och studenter.

Det är viktigt att den sökande kan tillgodogöra sig en doktorandutbildning. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper som förmåga att arbeta i grupp, kreativitet, initiativförmåga, analytisk och problemlösande förmåga samt förmåga att arbeta självständigt.

Särskild vikt kommer läggas på den sökandes motiveringar. Beskriv dina forskningsintressen och vad som intresserar dig med just detta projekt samt varför just du är den mest lämpliga kandidaten att utföra detta doktorandprojekt.

Erfarenhet av fältmässig odling av grönsaker och/eller kvalitetsanalyser är ett plus. Den sökande ska ha erfarenhet av, eller en vilja att, utveckla och tillämpa nya tekniker och utvärderingsmetoder.

Placering:           
Alnarp

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-05-30.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fast lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat