arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i företagsekonomi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 april

 • Sök jobbet senast

  24 maj

Om jobbet

Institutionen för ekonomi
Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser en ledig anställning som doktorand i forskargruppen Entreprenörskap och innovation för hållbar utveckling (EIS).

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Nycklar till att navigera funktionella entreprenöriella ekosystem på landsbygden
Företagsekonomi
Innehållsbeskrivning:
EIS övergripande syfte är att utveckla ny kunskap om entreprenörskap och innovation på landsbygden. I synnerhet fokuserar vi på samspelet mellan människor och deras kontexter. Anställningen kopplas till ett forskningsprojekt om entreprenöriella ekosystem på landsbygden. Att vara en aktiv och bidragande medlem i gruppen inkluderar att:
 • bedriva forskning som leder till en framgångsrik doktorsavhandling
 • fullfölja minst 90 hp nationella och internationella doktorandkurser
 • bidra till utvecklingen av EIS, såväl akademiskt som socialt
 • utföra begränsade administrativa uppgifter
 • bidra till uppfyllandet av EIS:s undervisningsuppdrag

Kvalifikationer:

Vi söker dig som är starkt motiverad att engagera dig i akademisk forskning inom entreprenörskap på landsbygden och hållbar utveckling. 

För anställningen krävs att du har:

 • grundläggande behörighet för forskarutbildning i företagsekonomi eller motsvarande vid anställningens början (om du vid ansökningstidens utgång inte är klar med din/er masteruppsats, skicka in ett utkast som det ser ut 240524)
 • specialiserad utbildning inom entreprenörskap och organisationsteori
 • erfarenhet av kvalitativt empiriskt fältarbete
 • mycket god kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska och engelska

För anställningen är det meriterande att ha:

 • akademisk erfarenhet av landsbygdsutveckling
 • akademisk erfarenhet av hållbar utveckling
 • använt kritiskt reflekterande akademisk teori
Mycket stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter god förmåga att arbeta självständigt i kombination med intresse och förmåga att delta i ett forskarlag och bidra till gemensamma mål. Personliga meriter och social kompetens kommer att beaktas tillsammans med dokumenterad akademisk kompetens. 

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:

2024-08-15

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-05-24.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fast månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat