arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i landskapsplanering med inriktning mot digitala tvillingar

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 april

 • Sök jobbet senast

  3 juni

Om jobbet

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning är en del av fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. Institutionen är organiserad i fyra tematiska ämnesområden: Design av urbana landskap, Landskapsplanering, Stadslandskapets skötsel och förvaltning samt Vegetationsbyggnad. Miljön är multidisciplinär och inkluderar humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, design och ingenjörsvetenskap. Institutionen består av ungefär 85 medarbetare aktiva inom undervisning och/eller forskning.

Denna doktorandutlysning är ett led i fakultetens satsning på 10 doktorander 2024.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Fysisk planering genom digitala tvillingar? Utforskande av framväxande former av planering i den digitala omställningen
Forskningsutbildningsämne: Landskapsarkitektur med inriktning mot landskapsplanering
Innehållsbeskrivning:
Är du intresserad av att studera planering inom ramen för den digitala omställningen och utforska hur ny teknik och användning av data interagerar med och potentiellt förändrar planeringspraktiken? Vi söker en motiverad doktorand som är redo att ta sig an och studera de praktiker som växer fram genom digitala tvillingar i den fysiska planeringen. En digital tvilling är en digital modell av ett fysiskt område som kan användas för att virtuellt simulera olika scenarier för markanvändning och bevaka dess konsekvenser (d.v.s. en virtuell testbädd eller urbant labb) och ett verktyg för att hantera och kontrollera flöden och processer i "nära realtid". Som doktorand kommer du att få den unika möjligheten att bedriva samhällsvetenskaplig forskning av dessa förändringsprocesser för att undersöka dess konsekvenser för den fysiska planeringen- för planeringsprofessionen såväl som för planeringen i stort. Handledningsgruppen utgörs av ett tvärvetenskapligt team bestående av seniora forskare inom fysisk planering, statsvetenskap och rumslig datavetenskap. Som doktorand kommer du att ägna dig åt dina forskningsstudier, publicera resultat i internationella vetenskapliga tidskrifter och ta forskningsutbildningskurser. Forskningen omfattar uppgifter såsom att göra litteraturöversikter, utveckla teoretiska ramverk och genomföra empiriska studier.

Kvalifikationer:

Krav:
 • Mastersexamen i för utlysningen relevant ämne
 • Minst 90 högskolepoäng i kurser inom området landskapsplanering eller motsvarande ämnen, av minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå
 • Dokumenterad god analytisk-, och skrivförmåga
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska

Meriterande:

 • Dokumenterade kunskaper och färdigheter som är relevanta för forskningen, såsom planeringskunskap, digitala verktyg och användning av data i planeringen
 • Visad förmåga att arbeta självständigt såväl som att samarbeta i grupp
 • Visad förmåga att formulera forskningsproblem, syfte och frågor
 • Dokumenterad erfarenhet av relevanta forskningsmetoder
 • Dokumenterad erfarenhet av att (med)författa akademiska publikationer
Sökande förväntas kunna uppvisa referenser vid förfrågan.

Placering:           
Alnarp

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning).

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-06-03.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fast lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat