arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Marin Geologi

 • Yrkesroll

  Geolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 april

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

vid Institutionen för geologiska vetenskaper. Sista ansökningsdatum: 2024-05-31.


Projektbeskrivning

Arktisk Atlantifiering, som innebär den ökande intrånget av relativt varma, salta och näringsrika havsvatten från Atlanten in i Arktiska Oceanen, förstärks under den globala uppvärmningen. Vi har mycket dålig kunskap om denna process avseende hur de oceaniska ekosystemen kommer att förändras i polarbassängen när arter från lägre breddgrader invaderar och "följer" sina föredragna marina habitat norrut eller intar nya 'eko områden'. Detta är en del av en bredare process som kallas för 'borealisering' av Arktiska Oceanen, vilket innebär intrång av både Atlantiska och Stillahavsursprungliga vatten och biota från boreala breddgrader (50-70°N) in i centrala Arktiska Oceanen.

Syftet med detta doktorandprojekt är att få förbättrad förståelse för pelagiska förändringar i Arktiska Oceanen som svar på Arktisk Atlantifiering och borealisering under varmare perioder under de senaste 1 miljoner åren. Det primära analysmaterialet kommer att utgöras av fossila planktoniska foraminiferer och andra sedimentära data från havsbottenkärnor från hela centrala Arktiska Oceanen och de subpolära haven. Den framgångsrika kandidaten kommer att ta fram originaldata om foraminiferers biodiversitet och paleobiologi, skalens kemi och bevarande, och använda dessa parametrar för att få insikt i evolutionära svar, paleoceanografi, havsgeokemi och klimatförändringar.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet maringeologi:
 • Minst 90 hp i geovetenskap.
 • Minst 30 hp i matematik, fysik, kemi och/eller biologi beroende på valt ämnesområde i marin geologi.
 • Därutöver minst 60 hp på avancerad nivå, varav 30 hp självständigt arbete inom geovetenskap.
Behörigheten ska vara uppfylld före antagning sker till forskarutbildningen.

Urval

Urvalet bland de behöriga kandidaterna kommer att baseras på deras förmåga att dra nytta av utbildningen. Urvalet bland de behöriga kandidaterna kommer att baseras på deras förmåga att dra nytta av utbildningen. Processen kommer att prioritera påvisad akademisk förmåga, intresse och erfarenhet inom foraminiferers mikropaleontologi, inklusive taxonomi, stratigrafi, sedimentologi, biologi/paleobiologi och geokemi. Följande kriterier kommer att användas för att bedöma denna förmåga: kandidatens dokumenterade kunskap inom det relevanta forskningsområdet, skriftlig och muntlig kompetens på engelska, förmågan till analytiskt tänkande förmågan att samarbeta, samt kreativitet, initiativförmåga, självständighet och beslutsamhet.

Bedömningen kommer att baseras på kandidatens tidigare studier och betyg, kvaliteten på självständigt arbete, personliga referenser, relevant erfarenhet, sökandens skriftliga motivation för positionen, samt prestanda i en muntlig intervju. Om du blir inbjuden till intervju kommer du att ombedjas att ge en kort presentation av dig själv, rapportera om resultaten av ditt kandidat- eller masterprojekt och ge en sammanfattning av varför du gillar detta doktorandämne och vad du skulle kunna bidra med vetenskapligt.

Antagningsbestämmelser för forskarstudier vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta Professor Helen Coxall, helen.coxall@geo.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, studentombud@sus.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • Personligt brev (max 2 sidor)
• varför du är intresserad av forskningsområdet och utannonserade projekt, vad gör dig till en lämplig kandidat för detta projekt inklusive tidigare erfarenhet
 • CV – examina och andra genomförda kurser, relevanta färdigheter inklusive inom fältarbete, laboratorieanalyser och/eller bioinformatik, arbetslivserfarenhet och en lista över examensarbeten/uppsatser
 • Examensbetyg och betyg som bekräftar att du uppfyller de allmänna och specifika behörighetskraven (högst 6 filer)
 • Examensarbeten/uppsatser (minst 1 fil men inte fler än 3 filer)
Anvisningar för sökande finns på: att söka en anställning

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/lediga-jobb, under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Fast lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat