arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i skoglig fjärranalys med radar

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 april

 • Sök jobbet senast

  24 juni

Om jobbet

Institutionen för skoglig resurshushållning
Institutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena skoglig planering, skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig matematisk statistik samt landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationell riktad skogsskadeinventering, Nationella inventeringar av landskapet i Sverige, Terrester habitatuppföljning och Fjärils- och humleinventeringen. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Totalt är vi ca 100 anställda och under sommarhalvåret ytterligare ca 80 säsongsanställda i våra fältinventeringar. Mer information hittar du på www.slu.se/srh.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Utforska vattenutbytet i skog med drönarburen radar. 
Innehållsbeskrivning:
Arbetet fokuserar på att utveckla metoder för att med radarsensorer mäta och och övervaka skog. Metoderna utvärderas med referensdata från lasersensorer och fältmätningar. Radarmätningarna kommer i hög grad att ske från en drönare, men också från marken, torn, flygplan och satelliter. Projektet finansieras av flera projekt och genomförs i samarbete med flera institutioner vid SLU och andra universitet i Sverige. Doktoranden kommer att arbeta i gruppen för skoglig fjärranalys på institutionen för skoglig resurshuhållning vid SLU och ha ett nära samarbete med ett flertal andra forskare. Arbetet kommer också att bidra till ett stort europeiskt projekt och tjänsten kan därför innehålla resor, främst inom Europa.

Arbetet omfattar hantering av teknisk utrustning såsom drönare, bearbetning av data, bildbehandling, statistisk modellering, fältdatainsamling, akademiskt skrivande mm.

Kvalifikationer:

Krav:
 • Civilingenjörsexamen, masterexamen eller motsvarande i fysik, elektroteknik, datavetenskap eller annat relevant ämne.
 • Behärska engelska flytande för kommunikation och vetenskapligt skrivande

Meriterande:


Kunskap och erfarenhet inom
 • Bearbetning och analys av fjärranalys
 • Bildbehandling, signalbehandling och liknande
 • Maskininlärning
 • Statistik
 • Vetenskaplig programmering (Python, R, C, Matlab etc.)
 • Skog
 • B-körkort
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, såsom förmåga att samarbeta, lösa problem och arbeta självständigt.

Placering:           
Umeå.

Försörjningsform:

Anställning som doktorand 4 års utbildning. 

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-06-24.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat