arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 september

 • Sök jobbet senast

  6 oktober

Om jobbet

Doktorand inom design av katod-elektrolyt-interfaser för hållbara och säkra litiumjonbatterier med hög energitäthet

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 270 anställda och omsätter 290 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://kemi.uu.se/angstrom">https://kemi.uu.se/angstrom. (https://kemi.uu.se/angstrom">https://kemi.uu.se/angstrom)

Projektbeskrivning

Det primära fokusområdet för detta doktorandprojekt kommer att vara att designa överlägsna katod-elektrolytgränssnitt för att förbättra hållbarheten och säkerheten hos hög energitäta litiumjonbatterier. Detta innefattar att förstå effekterna av katodytor och flytande elektrolytformuleringar i bildandet och utvecklingen av katod-elektrolytgränssnittet (CEI) samt de relaterade åldringsmekanismerna och termiska stabiliteten. Gränssnittsbeteenden i litiumjonbatterier är komplexa och involverar flera kemiska och elektrokemiska reaktioner som bestämmer den elektrokemiska prestandan och säkerhetsproblemen med batterierna. Syftet är därför att realisera hållbara och säkra hög energitäta batterier genom att kontrollera katoden och elektrolyten för att bestämma nyckelparametrarna för bildandet av robusta CEI.

Projektet kommer att kräva användning av avancerade elektrokemiska metoder och analytiska verktyg som röntgenfotoelektron / absorptionsspektroskopier, elektronmikroskopi och masspektroskopi samt termiska analysmetoder. Olika aspekter av katod och elektrolyt kommer att undersökas inklusive fysiko-kemiska egenskaper hos Ni-rika katodmaterial (t.ex. ytsammansättning och morfologi) och elektrolytkomponenter (t.ex. tillsatser), temperatur och driftspänningens påverkan. Målet med detta projekt är att fylla kunskapsluckor inom batterifältet och ta nästa steg i design och reglering av elektrod-elektrolytgränssnitt för hållbara och säkra litiumjonbatterier.

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att delta i samarbeten, planering och genomförande av experiment, därigenom skaffa sig expertis inom batterivetenskap, elektrokemi, elektrolytformulering och olika analytiska tekniker.

De huvudsakliga uppgifterna som ingår i doktorandstudier är att bedriva forskning. Undervisning kan också ingå, men upp till högst 20% av arbetstiden. Studenten kommer också att ta forskarutbildningskurser relaterade till forskningsämnen. Den framgångsrika kandidaten förväntas utföra forskning av hög kvalitet som en del av ett team, med målet att sprida de resulterande verken genom högkvalitativa granskade tidskrifter och på nationella och internationella konferenser.

Kvalifikationskrav

Den sökande ska ha: 

- Avlagt examen på avancerad nivå inom kemi, fysik eller materialvetenskap, eller
- Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
- Kunskaper i materialvetenskap och elektrokemiska energilagringssystem
- Färdigheter i högkvalitativt akademiskt skrivande (t.ex. forskningsartiklar, avhandlingar och projektrapporter), samt mycket goda muntliga färdigheter i engelska.
- Förmåga att formulera sig tydligt, dokumentera experimentella uppgifter och samarbeta i en forskningsmiljö.

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt

- Tidigare erfarenhet av forskning inom området elektrokemisk energilagring, särskilt batterier.
- Tidigare forskningserfarenhet av ytmodifiering av material och karakterisering av gränsytor

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala. 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3

Upplysningar om anställningen lämnas av: Haidong Liu (Haidong.liu@kemi.uu.se), Maria Hahlin (maria.hahlin@kemi.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 6 oktober 2023, UFV-PA 2023/3362.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till