arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandtjänst. Hållbara källor för protein och fett i våra livsmedel

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 maj

 • Sök jobbet senast

  10 juni

Om jobbet

Institutionen för energi och teknik
Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig produktion av livsmedel och bioenergi. Inom metodområdet har vi stor kompetens i Systemanalys inklusive Miljösystemanalys och LCA, liksom i Biometri (statistik och matematik med tillämpningar inom biologiska system).

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Hållbara källor för protein och fett i våra livsmedel
Forskarutbildningsämne: Teknologi
Innehållsbeskrivning:
Ta chansen att som doktorand arbeta med hållbara livsmedelssystem, ett av de viktigaste områdena för mänsklighetens framtid. En avgörande utmaning för framtida livsmedelssystem är att på ett hållbart sätt få fram fett och protein, särskilt i samband med minskad konsumtion av animaliska livsmedel som för närvarande tillhandahåller en stor del av makronäringsämnena.

Målet med doktorandarbetet är att bidra till en mer hållbar produktion och konsumtion av protein- och fettrika växtbaserade livsmedel. Studier av enskilda produktionskedjor och deras miljöeffekter kommer att kombineras med analyser på högre systemnivå där påverkan på hela livsmedelssystemet kommer att analyseras. Intressant är olika nya livsmedelsteknologier, men också välkända teknologier som till exempel tofu- och tempeh-produktion med råvaror som kan produceras inhemskt. Forskningen kommer att utgå från ett uttalat system- och livscykelperspektiv. Arbetet bygger vidare på den omfattande kunskap och modellstruktur som tagits fram inom fas 1 av forskningsprogrammet Mistra Food Futures (mistrafoodfutures.se) och baseras på ett omfattande samarbete med olika forskare och externa organisationer i livsmedelskedjan.

Doktorandtjänsten är en del av forskningsprogrammet Mistra Food Futures, det största forskningsprogrammet om hållbara och resilienta livsmedelssystem i Sverige. Programmet är en etablerad vetenskapsbaserad kunskapsplattform som aktivt arbetar för att uppmuntra en omvandling av det svenska livsmedelssystemet, med ett globalt perspektiv, till ett system som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart, resilient och som levererar hälsosam kost. Programmet är ett samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, forskningsinstitutet RISE, Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademien, tillsammans med andra universitet och partners från den svenska livsmedelsvärdekedjan, myndigheter och regioner. Som en av mer än 10 doktorander i Mistra Food Futures kommer du att vara en aktiv medlem i Mistra Food Futures' Academy, en tvärvetenskaplig akademi som syftar till att utbilda nästa generations matsystemforskare.

Kvalifikationer:

Du ska ha en grundläggande examen i natur- eller ingenjörsvetenskap. Dokumenterad kunskap inom miljövetenskap och livscykelanalys (LCA), livsmedelsvetenskap, modellering och simulering, jordbrukets produktionskedjor och industriell ekologi är värdefulla för arbetet och meriterande för tjänsten. Vi bedömer dock att du kan komplettera dina kunskaper inom forskarutbildningen om du saknar erfarenhet inom några av de nämnda områdena, men har stor kunskap inom några av de andra. Du ska kunna skriva och tala engelska på ett tillfredsställande sätt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och initiativförmåga.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning).

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-06-10

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fast lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat