arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Energistrateg

 • Yrkesroll

  Miljö- och klimatstrateg

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 maj

 • Sök jobbet senast

  28 maj

Om jobbet

Miljöstrategienheten 
Vi samordnar och leder arbetet med länsstyrelsens miljömåls-, energi- och klimatuppdrag och samordnar länsstyrelsens miljöövervakningsverksamhet.

På enheten bedrivs också arbete inom vattenförvaltning och omprövning av vattenkraften. Enheten hanterar även statliga stöd för klimatinvesteringar (Klimatklivet) och lokala vattenvårdsprojekt (LOVA).

Länsstyrelsen har en central roll i länets energi- och klimatarbete. Med ett långsiktigt perspektiv ska Länsstyrelsen samordna och leda arbetet med att förverkliga regeringens energi- och klimatpolitik. Nu söker vi dig som vill arbeta tillsammans med länets aktörer och nationella myndigheter för att aktivt bidra till omställningen till ett hållbart och fossilfritt energisystem!

Arbetsuppgifter

Som energistrateg kommer ditt huvudsakliga arbetsområde bestå av Länsstyrelsens nya uppdrag inom regional energiplanering. Det innebär att du ska bidra till genomförande av energi- och klimatpolitiken genom att bland annat utveckla den regionala energiplaneringen och främja klimatåtgärder. Målet är att bidra till stärkt näringslivsutveckling, minskad klimatpåverkan, förbättrad energiberedskap och trygg energiförsörjning. Du kommer, tillsammans med övriga kolleger i energi- och klimatgruppen, planera och genomföra arbetet med att ta fram en regional handlingsplan för elektrifiering. Du kommer att utgöra ett stöd till kommuner och andra lokala och regionala aktörer i arbetet med energiplanering och klimatåtgärder.

Som energistrateg samordnar du länsstyrelsens arbete inom energiområdet i pågående initiativ samt tillkomna energiuppdrag, till exempel i arbetet med en effektivare och mer flexibel energi- och resursanvändning samt planering för en hållbar elektrifiering. Du deltar i olika projekt inom energiområdet samt stödjer utveckling och uppföljning av länsstyrelsens energi- och klimatarbete.

Arbetet innefattar också att bidra med energikompetens i länsstyrelsens övriga arbete, till exempel i fråga om interna remisser, planärenden, miljöledning med mera. Arbetet är utåtriktat och omväxlande med breda kontakter både inom länet och med andra länsstyrelser och nationella myndigheter. Kommunikation och samverkan är en viktig del av arbetet.

Kvalifikationer

Du har utbildning med inriktning mot energi- och klimatfrågor på högskole-/universitetsnivå. Du har också energikompetens genom dokumenterad yrkeserfarenhet som bedöms som relevant till exempel inom energisystem och effektfrågor på en övergripande samhällsnivå.

Det är meriterande om du har erfarenhet av :

- projektledning
- att söka projektmedel
- att driva samverkansprocesser
- arbete inom eller med offentlig sektor

Vi söker dig som är en drivande och effektiv person med ett strukturerat arbetssätt. Det innebär att du planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt, tar ansvar för dina uppgifter och driver dem framåt, och du arbetar bra med komplexa frågor, samtidigt som du kan anpassa dig till ändrade omständigheter och kan se möjligheter i förändringar. Du förstår att samverkan är en framgångsfaktor för att kunna genomföra arbetsuppgifterna. Du har förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du är en god kommunikatör och uttrycker dig väl i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Villkor

Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare. med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. 

Övrigt

Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.

På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.

Välkommen med din ansökan!

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning